1. Rotary är världens största kompetensnätverk som bidrar till att göra världen lite bättre. 1,4 miljoner medlemmar bidrar med sin kunskap och erfarenhet i en mycket stor projektportfölj.
  2. Rotary är världens största yrkesnätverk med regelbundna möten och projektverksamhet. 1,4 miljoner medlemmar i 46.000 klubbar. Som rotarian är jag välkommen att besöka alla klubbar.
  3. Rotary är världens största universitet. Varje vecka genomförs mer än 40 000 föreläsningar som hjälper oss att vidga våra vyer och öka vår förståelse. Samtidigt får vi träffa vänner, äta god mat och nätverka
  4. Rotary är en av världens största hjälporganisationer. Vi får toppbetyg av Charity Navigator. Över 90 procent av våra insamlade medel blir till bidrag och gör direkt nytta i världen.
  5. Rotary har sedan mitten på 80-talet drivit projektet EndPolioNow. 3 miljarder barn har vaccinerats mot polio. Idag är polio så gott som utrotat men vi slutar inte förrän det är helt utrotat.  Poliovirus är källan till barnförlamning och livslång funktionsnedsättning.
  6. fortsättning följer