Sustainable Food Production - Tetra Pak Approach: Föredrag av Lilly Li, Tetra Pak
 
Klubbpresident Björn hälsade all välkomna. Speciellt välkommen var kvällens enda gäst föredragshållaren Lilli Li från Tetra Pak.
Inledningen av mötet gick väldigt snabbt eftersom ingen av oss närvarande hade besök hos andra klubbar att rapportera från.
Hans Persson berättade att dragspelsklubben har konsert i Lomma Folkets hus nu på söndag den 12 mars. Biljetter kan köpas på biblioteken i Lomma eller Bjärred.
Presidenten påminde också om möjligheten att via distriktet skänka pengar till offer i jordbävningskatastrofen i Turkiet. Shelterbox-organisationen finns på plats med utrustning.
För att ytterligare informera om och stötta Shelterbox verksamhet kommer en utställning att finnas i Burlöv Center lördag den 11 mars. Intresserade inbjuds att delta i aktiviteten. Läs mer om utställningen på distriktets Facebook.
För andra gången på kort tid lottades Stefan Berngarn som vinnare i vinlotteriet.
Titeln på kvällens föredrag var Sustainable Food Production - Tetra Pak Approach. Lilly Li har arbetat inom Tetra Pak i femton år i olika befattningar med kopplingar till miljö/hållbarhet. Hon är nu Sustainability Manager. I sin utbildning har hon bla en licentiatexamen inom miljömedicin.
Efter en kort presentation av Tetra Pak, som visade att Tetra Pak sålt 192 miljarder förpackningar 2021, kom hon inom på ämnet hållbarhet. Hållbarhet för Tetra Pak omfattar varans hela livscykel, från källa till återvinning i konsumentledet.
Vi fick lära oss att ”global food system” står för 26 procent av utsläpp av växthusgaser och att 8 procent av dessa kommer från avfall.
Vatten är för många länder en bristvara för matproduktion.
Mjölk från kossor är sämre beträffande utsläpp, markutnyttjande och vatten än vegetabilisk mjölk.
Tetra Paks vision är ett nollnetto avseende påverkan på klimatet.
De arbetar med att stödja kunder inom begreppet ARON vilket betyder: Avoid, Recover, Optimize och neutralize. Genom ARON reducerar man succesivt miljöpåverkan.
Den avslutande bilden var denna.
Diskussionen som följde tog bland annat upp frågan hur man får kunder att köpa en kanske något dyrare klimatsmart produkt när det finns billigare mindre klimatsmarta produkter på marknaden. Trenden pekar på en ökad medvetenhet om klimatnyttan.