Från mobil hälsovård till permanenta vårdkliniker – Endebess, Kenya

 

 

Sedan starten 1988 sänder Rotarys Läkarbank ut läkare och tandläkare för tjänstgöring i bland annat Kenya. Idag väljer närmare hundra läkare och tandläkare varje år att oavlönat ge av sin tid och sitt kunnande för att hjälpa människor i utsatta områden. Detta antingen på någon av våra fem jeepläkarlinjer som uppsöker människor i deras egna byar, eller på något av de tre sjukhus/kliniker där vi bemannar tre tandläkarstafetter.


Rotarys Läkarbank genomför också olika kortare projekt som finansieras av olika Rotaryklubbar i Sverige. De flesta projekt är inriktade på att förse byar med rent vatten, andra kan handla om utbildning av hälsovolontärer eller speciella insatser, t.ex. att utrota sandflugeparasiten ”jiggers”. Nu deltar Lomma-Bjärreds Rotary Club i ett projekt med Läkarbanken om att få permanenta vårdkliniker i Kenya.

 

Syftet med projektet är att säkerställa sjukvård till befolkningen i fem områden i Endebess i västra Kenya. Detta kommer att ske i nära samarbete med de lokala samhällena och företrädare för de lokala hälsomyndigheterna. Under den första fasen av projektet kommer vården att tillhandahållas av mobila sjukvårdsteam med volontärer från Rotarys Läkarbank och erbjuda kurativ och förebyggande hälsovård. Dessa kommer gradvis att ombildas till permanenta vårdcentraler för en varaktig förbättring av hälsosituationen i området. 

Mottagarna är den lokala befolkningen, cirka 60 000 personer, som får tillgång till den hälso- och sjukvård som behövs. Av dessa är cirka 25 % under 5 år och 50 % under 25 år. Det kommer också att vara uppsökande verksamhet i byarna av utbildade hälsovolontärer från de mobila enheterna det kommer totalt vara cirka 17 000 personer som får aktiv del av projektet.