Bästa Rotaryvänner
 
Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få tillträda som president för Lomma-Bjärred Rotary
Club under verksamhetsåret 2023–2024, ett uppdrag som ska bli spännande, roligt och säkert mycket
lärorikt.
 
Jag ser framemot att få vara en mer aktiv del av klubben och hoppas att jag under mitt år som
president kommer att kunna aktivt verka för att vi alla ska vara en del av årets tema ”Create
Hope in the World” vilket är så viktigt inte minst nu med kriget i Ukraina som rasar och alla
de effekter som Covid epidemin orsakat i världen men också i vårt närområde.
 
Som person tror jag på att bygga på alla de positiva krafter som finns i vår fina Rotaryklubb
och som alltid försökt vara en del i att vilja bistå där behov är som störst såsom till vår
systerklubb i Ukraina. Det fortsatta arbetet med End Polio Now behöver stärkas eftersom
poliofallen ökade under pandemin och under det pågående krig kommer svårigheter att
genomföra vaccinationsprogram riskera att leda till nya utbrott och då i vårt närområde.
 
Jag vill också arbeta för att vårt kommittéarbete ska vara extra aktivt under det kommande
året och att alla kommittéer ska tillsammans arbeta med rekrytering av nya medlemmar och
då gärna kvinnor för vi behöver bli fler! Vi i vår Rotaryklubb har fantastiska förutsättningar för
att kunna entusiasmera och engagera nya potentiella medlemmar med våra mycket bra och
givande föredrag vilket i kombination med en välkomnande stämning och härliga positiva
medlemmar med ett aktivt engagemang för att bidra till en förbättrad värd är grunden lagd
till ett bra rekryteringsarbete. Tillsammans kan vi och tillsammans ska vi lyckas!
 
Rotary är en mycket mångfacetterad organisation med många bra projekt och engagemang
som är viktiga att arbeta med och stödja men det finns ett särskilt område som utöver End
Polio Now behöver lyftas och synliggöras och där jag tror att vi alla kan åstadkomma något
bara genom att ha kunskap och att sprida den och det är Empowering Girls. Under mitt
presidentår hoppas jag att vi ska kunna vara aktiva i vårt stöd till detta Rotaryprojekt.
 
Jag avslutar med att säga att jag tycker det ska bli fantastiskt spännande och roligt att leda
vår klubb under det kommande året men det som är viktigast är att arbetet görs av oss alla
tillsammans för tillsammans kan vi åstadkomma mycket!
 
Väl Mött
Eva