PR-kommittén:
Förväntningarna på PR-kommittén har satts på pränt i klubbhandboken.
 • Klubbhandbokens  mom.7: kommittén för PR
Kommittén har som uppgift att utveckla och omsätta planer för att informera om Rotary och göra PR för klubbens projekt och aktiviteter.
Vidare skall kommittén bland annat:
 1. Ansvara för klubbens information
 2. Samarbeta med medlemsansvarig och programkommittén
 3. Ansvara för klubbens hemsida
 4. Ansvara för extern och intern information avseende Rotary
 5. Ansvara för att ta fram allt marknadsmaterial till Lomma Hinderlopp, uppdatera hemsidan, sponsormaterial, etc
 6. Aktivt söka nya sätt att marknadsföra Rotary och LBRC
 
 • Våra mål för året är
  • att arbeta aktivt och utveckla klubbens hemsida. Vi vill att besökare ska få en bra bild av vad klubben gör i form av möten, aktiviteter, projekt och kommittéarbete. Vidare ska vi visa att klubben ingår i en stor organisation där det både finns aktiviteter på distriktsnivå men i synnerhet lyfta fram vad Rotary gör worldwide.
  • Lyfta fram Rotarys vision.
   • Tillsammans ser vi en värld där människor går samman och skapar hållbar förändring
   • i världen
   • i lokalsamhället och
   • i oss själva
  • Våra aktiviteter ska leda till att vi får en högre närvaro på våra klubbmöten.
  • Våra aktiviteter ska leda till att vi attraherar nya medlemmar.
 
Kommittémedlemmar:
Stefan Knutsson, Ordförande
Juris Neret, vice ordförande
                             Stellan Larsson
                             Jörgen Mårtensson
                             Urban Hägg
                              Joop Frigge
                              Torsten Olofsson