Varje måndag, med undantag av helgdagar samt jul- och sommaruppehåll, har klubben veckomöten. Vi träffas i Bjärred på restaurang Lamaroni och mötet börjar 17:30 och slutar ca 19:00.
 
Veckomötena riktar sig till medlemmar och Rotarianer från andra klubbar. Även gäster är välkomna till veckomötena för att delta i gemenskapen, äta en bit mat, få en inblick i klubbens och Rotarys verksamhet och så klart lyssna på föredraget. Det finns ingen direkt klädkod men vårdad klädsel uppskattas.
 
På klubbens hemsida finns information om föredrag och eventuellt tema för veckomötet. Några dagar före veckomötet skickas Inbjudan via mejl till medlemmar och till de personer som har anmält att den vill ha inbjudan till klubbens veckomöten. Anmälan är obligatorisk och ska ske senast kl. 08 på dagen för veckomötet. Detta för att vi ska kunna ge Lamaroni en möjlighet att planera och tillaga rätt antal portioner.
 
Veckomötena följer en förutbestämd agenda. Vi kommer i god tid före mötet för mingel och registrering. Klubben tar ut en avgift, som betalas med Swish vid ankomsten, motsvarande kostnaden för maten.
Bordsplaceringen är fri och vi eftersträvar att inte sitta tillsammans med samma person varje gång. Veckomötet ska vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte samt såklart trevligt umgänge.
 
Efter maten ringer presidenten i klockan för att få uppmärksamhet. Då introduceras närvarande gäster inklusive dagens föredragshållare, presidenten ger klubbinformation samt öppnar möjlighet för alla närvarande att ge annan aktuell information.
 
Föredraget följer och brukar ha en avsatt tid på ca 45 minuter inklusive frågor. Ambitionen är att mötet ska avslutas inte senare än 19:00. Föredragen har omväxlande teman och speglar såväl aktuella som djupa och breda intressen.