Kommittén för samhällstjänst
Medlemmar
Claes Mårtensson, Chair
Ulf Berntsen, vice Chair
Göran Staafgård
Harald Selvander
Tomas Sjövall
Kirsti Tellas
 
  • Uppmuntra medlemmar att hitta sätt att förbättra livskvaliteten för människor i samhället och att alltid ta hänsyn till allmänhetens bästa.
  • Ansvara för klubbens stipendier. Vilket innebär att skicka ut material i gos tid i alla kanaler för att få många sökande.v Presenterar förslag till styrelsen. Stipendiet delas ut i Juni.
  • Föreslå hur överskottet från Lomma Hinderlopp ska användas nu och framgent.
  • Komma med förslag på andra projekt med samhällsinriktning som klubben kan engagerra sig i.
  • Undersöka möjligheter att samverka med våra skolor. Hur kan vi i Rotgary bidra?
Just nu håller vi på med: