Kommittén för rekrytering
Medlemmar
Eva Netterlid, Chair
Stellan Nordahl, vice Chair
Ann Haluzova
Jonas Hagren
Nils Christerson
Anders Nyquist
Marcus Persson
 
  • Klubben har som målsättning att medlemsantalet inte ska understiga 50. Detta för att få underlag för att driva projekt samt ekonomi kring klubbens veckomöte.
  • Kommittén skall löpande granska klubbens lista över besatta och obesatta klassifikationer och själv finna och för styrelsen, genom den medlemsansvarige, föreslå namn på lämpliga personer för att besätta lediga klassifikationer.
  • I samarbete med programkommittén genomföra rekryteringsaktiviteter dit potentiella medlemmar bjuds in.
  • Följa upp gästers intresse för att bli medlem i klubben.
  • Följa upp föredragshållares intresse för att bli medlem i klubben.
  • Medverkar vid klubbens och vid andras event för att på så sätt skapa intresse för att bli medlem i klubben.
Just nu håller vi på med: