Kommittén för programverksamheten
Medlemmar
Stellan Larsson, Chair
Marie Nilsson, vice Chair
Sven Ferdinandsson
Calle Gejde
Eva Johnsson
Rune Wikman
Rikard Franz
 
  • Planerar för klubbens programverksamhet under året, med fokus på variation, det ska finnas något för alla.
  • Inhämtar löpande tips från samtliga medlemmar när det kommer till tema, föreläsare till våra föredrag och/eller företagsbesök.
  • Söker utbyte med våra grannklubbar när det kommer till intressanta föredrag.
  • Verkar för minst 2 företagsbesök/termin.
  • Programmet bör vara klart och inlämnat till vicepresidenten med två månaders framförhållning löpande. Materialet ska omfatta både text och bild.
  • Följer upp vad våra medlemmar tycker om föredragen. T.ex. genom enkäter - vad var bra, vad var mindre bra.
Just nu håller vi på med: