Kommittén för internationell tjänst
Medlemmar
Gunnar Larsson, Chair
Henri Gossé, vice Chair
Stefan Berngarn
Erik Mauritzon
Christer Clemensson
Claes Andersson
Göran Tufvesson
 
  • Internationell tjänst är ett exempel på vår globala räckvidd när det gäller att främja fred och förståelse.
  • Vi stödjer genom att sponsra eller ställa upp som frivilliga vid internationella projekt, använda lokala medlemmars expertis för att bygga upp långsiktiga partnerskap för hållbara projekt, leta reda på samarbetspartner för hjälpprojekt utomlands mm.
  • Planera in två gemensamma aktiviteter/år med vår vänklubb Kongens Lyngby RC  - en i Sverige, en i Danmark.
  • Arbeta för att söka internationella projekt där klubben kan medverka, alt. driva ett eget projekt. Söka fler vänklubbar internationellt.
Just nu håller vi på med: