Klubben chartrades den 31 maj 1991
Charterpresident var Gert Berglund. Av klubbens 30-tal chartermedlemmar är ännu tio av dessa aktiva i klubben. Klubbens rekryteringsområde är i huvudsak Lomma kommun.
 

Klubben har för närvarande c:a 50 medlemmar, som i stor utsträckning är närvarande vid våra möten. I vår klubb har vi vanligtvis våra möten mellan 17:30 och 19:00 på Långa Längan i Bjärred. Långa längan ligger 50 meter från havet med utsikt över Öresund. Här drevs Bjeresunds Tegelbruk och de gamla byggnaderna finns kvar.

Vid våra möten träffas vi vid 17:00 och minglar innan vi börjar äta 17:30. Efter maten, kl 18:00 leder presidenten veckomötet med olika Rotaryangelägenheter och mötet avslutas med 45 min föredrag om något intressant och lärorikt ämne. Några gånger per år gör vi studiebesök hos olika företag i närheten. Då ges den vi besöker tillfälle att visa oss runt och berätta om sin verksamhet.

Lomma-Bjärred Rotary Club delar ut stipendium för förtjänstfullt arbete med ungdom i Lomma kommun. Stipendiet är instiftat för att uppmärksamma och uppmuntra personer som på ett entusiastiskt sätt engagerar sig i att skapa sysselsättning för ungdomar.
Vill du ha mer information om Lomma-Bjärred Rotary Club så tveka inte att kontakta oss.
 
             
https://www.rotary.se/ClubAdmin/Rotary_Root_Folder/2390/27991/_Editor_Images/c1ce6ea9e8.jpg
Gunnar Nylund föddes 1904 i en konstnärsfamilj i Paris. Efter arkitektutbildningen hamnade Gunnar på Bing o Gröndal i Köpenhamn. Efter en utställning blev han dock fångad av Rörstrands och blev en av deras bästa designer.

Gunnar Nylund var med och Chartrade Lomma–Bjärred Rotary klubb och har utformat klubbens standar. Som utgångspunkt valde han ankaret som även finns i Lomma Kommuns vapen. På toppen av ankaret finns klockan som visar tiden 17.30. I övrigt är symboliken den närhet till vatten som finns i Lomma och Bjärred, med Danmark som det röda strecket i bakgrunden.
Rotary är:
Rotary grundades i Chicago, Illinois, USA, den 23 februari 1905 på initiativ av advokaten Paul Harris. Rotary är politiskt och religiöst neutral. En Rotaryklubb kan välja in såväl manliga som kvinnliga medlemmar. Rotaryklubbarna sammanträder varje vecka året runt. På programmet står då föredrag eller diskussioner i aktuella ämnen med anknytning till exempelvis yrke, samhälle, kultur, internationella frågor mm.

Rotary är en öppen organisation - varje man och kvinna är välkommen att som gäst till en Rotarian deltaga i sammanträden. Rotaryklubbar verkar inom fastställda geografiska områden och rekryterar medlemmar bland personer i ledande ställning inom sitt yrke och som arbetar eller bor inom klubbens område eller i dess närhet.

Ca femtio av världens c:a 1 200 000 och Sveriges c:a 30 000 Rotarianer är medlemmar i Lomma-Bjärred Rotary Club. Klubben chartrades 1991, tillhör distrikt 2390 och är en av Sveriges 558 och distriktets 57 klubbar.
 
När man är gästande rotarian hos en utländsk klubb eller klubben får besök av en rotarian från en utländsk klubb brukar man överräcka ett standar från sin klubb. Klubben har samlat på sig en ansenlig samling standar som presenteras i denna video.
 
Presidenter genom åren:
1991-1992 Gert Berglund (charter president)
1992-1993 Thore Månsson
1993-1994 Kjell-Åke Åkesson
1994-1995 Mats Werne
1995-1996 Berth Nilsson
1996-1997 Claes Hedlund
1997-1998 Jan Cornskiöld
1998-1999 Christer Clemensson
1999-2000 Carl-Gustaf Olofsson
2000-2001 Ann-Kristin Borgelius
2001-2002 Bo Hagberg
2002-2003 Jörgen Mårtensson
2003-2004 Sten-Åke Balsell
2004-2005 Juris Neret
2005-2006 Anders Nyqvist
2006-2007 Per-Göran Nilsson
2007-2008 Anders Widesjö
2008-2009 Ulf Berntsen
2009-2010 Royden Carlzon
2010-2011 Calle Gejde
2011-2012 Göran Tufvesson
2012-2013 Jonas Båghammar
2013-2014 Stellan Nordahl
2014-2015 Eva Johnsson
2015-2016 Ann Haluzova
2016-2017 Claes Mårtensson
2017-2018 Stefan Knutsson
2018-2019 Pergöran Andersson
2019-2020 Marie Nilsson
2020-2021 Rikard Franz
2021-2022 Björn Hansson
2022-2023 Björn Hansson
2023-2024 Eva Netterlid