Överskott från Lomma Hinderlopp går oavkortat till projekt, som bidrar till att göra livet lite enklare och roligare för boende i Lomma kommun, där vi ser att behov finns. Till exempel kan det vara åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, äldre som behöver ombyte i vardagen, ungdomsaktiviteter eller andra projekt som skapar trygghet och glädje i vår kommun.
I samverkan med våra sponsorer har vi under 2023 och 2024 gjort avsteg från ovanstående princip genom att även ge bidrag till Ukraina.

 

Summering av bidrag från Lomma Hinderlopp

Lomma Hinderlopp har, med undantag för pandemiåret 2020, genomförts varje år sedan starten 2018. Tack vare våra sponsorer och alla deltagare har loppet genererat överskott varje år. Ett överskott som vi arrangörer använder för stötta verksamheter där det finns ett stort behov. Sammanlagt har vi sedan starten och fram till nu (30 maj 2024) delat ut 259 600 kronor. Nedan finns en översiktlig sammanställning över de bidrag som vi kunnat dela ut genom överskott från loppet.
Vi går nu vidare med nästa lopp den 7 september 2024 med förhoppning om många deltagare och sponsorer så att vi kan fortsätta denna vår hjälpverksamhet.


Under 2023/24  har överskott från Lomma Hinderlopp lämnats som bidrag till

  • Jul i Lomma 91 vuxna & 19 barn största delen ensamkommande kvinnor med barn från Ukraina
  • VR glasögon till Mötesplats Centrum på Havsblick. Dagcenter för personer med olika funktionsvariationer
  • Köpa cyklar för att lära ensamkommande från bland annat Ukraina att cykla för att bli anställningsbara inom typ hemtjänst
  • Ukraina genom Rotaryklubben i Kiev - se inlägg på klubben Facebooksida via länken UKRAINA. I första hand går bidragen till att rusta upp förskolor och skolor som förstörts vid bombräder.
  • Kompletterande bidrag till Ukraina utbetalt i maj 2024. Utbetalningen från klubben på 27 tkr har fördubblats till 54 tkr genom bidrag från Rotarydistriktets U-fond. Till detta har Hammanhögs Rotaryklubb också samlat in och get bidrag. Att bidragen kommer fram och gör nytta syns genom det mejl som klubben fått via kontaktpersonen Rostislav. Se kopia av mejl, via länken ROSTMEJL, som han skickat som bekräftelse på att bidragen kommit fram och kommer till nytta.

Under 2019 har överskott från Lomma Hinderlopp lämnats som bidrag till Friskis & Svettis och Trivselhuset

Trivselhuset 20 000 kr
Trivselhuset är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En social träffpunkt för dem som har behov av att bryta och förhindra isolering och skapa livskvalitet. Här finns möjlighet till olika aktiviteter både enskilt och i grupp. Och där finns stöd och trygghet i vardagen.

Beloppet är ett bidrag till årliga events som t.ex. sommarutflykter med bussresa och lunch för deltagarna, firande för ensamma vid påsk, midsommar och jul med mat, dekoration, överraskning tex. föreläsning alt sångmuntration. Sist men inte minst - studiebesök med buss på Österlens kryddgård.

Friskis&Svettis Lomma 14 375 kr
Bidrag till Friskis&Svettis Lommas träning för våra allra äldsta i from av ”sittgympa” på Mötesplats Bjärred Jonasgården en gång i veckan. Man tränar sig igenom kroppen, först sittande och sedan stående. Därefter dansar man och övar balans. Passet avslutas med lugn avslappning och meditation.

Under 2020 har överskott från Lomma Hinderlopp lämnats som bidrag till:

Skolskeppet 8 000 kr
Skolskeppet möter ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagens slut samt under skollov. Skolans ansvar enligt skollagen gäller till och med 30 juni det år barnet fyller 13 år. Därefter kan den enskilde/vårdnadshavaren begära insatsen korttidstillsyn enligt LSS. I uppdraget ingår att vi ska möta ungdomarna pedagogiskt och med meningsfullhet. Behov av Lego med olika utmaningar ser vii ett stort behov att fylla på vår buffert med material.

Friskis&Svettis, Lomma 15 000 kr
Bidrag till Friskis&Svettis Lommas för att fortsätta med gympan på Jonasgården som startades 2019

Ljungens dagligverksamhet, Lomma 21 875 kr
Snoezelen handlar om att erbjuda sinnesstimulering i en anpassad miljö. Miljön ska inbjuda till att påverka sin omgivning, ta egna initiativ, utforska och upptäcka samt att främja kommunikation och samspel. Tanken är att skapa en trygg miljö som lockar till både aktivitet och avslappning och som ska kunna anpassas till olika behov.
Vi blir hela tiden överösta av intryck från olika håll. Har man ett funktionshinder som gör det svårt att bearbeta många intryck kan det vara skönt att gå in i ett helt svart rum en stund och låta hjärnan vila från den överstimulerande miljö den normalt befinner sig i Vårt bubbelrör i Snoezel rummet har gått sönder och vi kan inte använda det så vi ansöker om att köpa in Bubbelrör Interaktivt styrenhet
 
Under 2021 har överskott från Lomma Hinderlopp lämnats som bidrag till:
 
Äldregympa i Bjärred
"Äldregympaverksamheten" får bidrag för att fortsätta med den populära sittgympan i Bjärred. På grund av Covid-19 har aktiviteten flyttat till Stationen 2,0.
 
En gång i veckan ställs rummet i ordning och förväntansfulla motionärer kommer vallfärdandes med sina rollatorer och med hjälp av färdtjänst och hemtjänst. Alla sätter sig till rätta på sina stolar och väntar på inledningen - Under the Boardwalk där de flesta nynnar med. Sen tränas kroppen först sittande och sedan stående – för dem som kan gå och stå. Träningen följs av dans, som twist, och balansövningar för att så småningom avsluta passet med lugn avslappning och meditation. Gruppen brukar bli kring 15 personer nu i pandemitider.
 
Under 2022 har överskott från Lomma Hinderlopp lämnats som bidrag till:
Äldregympa i Bjärred
Gruppen har kunnat fortsätta sin mycket uppskattade verksamhet genom bidrag av överskottet från Lomma hinderlopp.
 
Danskurs för Ukrainabarn
I Lomma är det flera som hjälpt till med att ta emot Ukrainska flyktingar. För barnen var högsta önskan att få börja i skolan men det tog lite tid. För att slussa in barnen på meningsfulla aktiviteter fick några av barnen delta i danskurser med stöd av ett litet bidrag av överskottet från Lomma hinderlopp.
 
Gemensam jul i Lomma
Årligen ordnas, på frivillig bas, gemensamt julfirande för de som bäst behöver det i Lomma. Ett litet bidrag av överskottet från Lomma hinderlopp har stöttat verksamheten och hjälpt till att fylla julbordet och skapa glädje.
 
Fönster till sönderbombad medical Collage i Ukraina
Genom Rotary fick vi kontakt med Rotaryklubb Kiev Capital. Inom klubben är man mycket aktiv med stödja initiativ till återuppbyggnad av Ukraina. I Chernihivregionen, inte lång från Kiev, finns ett medical college. Skolan utbildar sjuksköterskor och ambulanspersonal, som krävs i krigstid och är väldigt angeläget. Just då var det vinter och kallt.
Skolan blev sönderbombad vid en rysk attack. Man fick ganska snabbt upp tak över byggnaden igen men hade inte pengar till att sätta in fönster. Via Rotaryklubben i Kiev kunde vi slussa vårt bidrag direkt till återuppbyggnaden för att förse byggnaden med fönster så att undervisningen för medicinstudenter kunde återupptas.
Rotary Kiev Capital har en mycket aktiv FB-sida: Rotary Club "Kyiv Capital"/Ротарі клуб "Київ Столиця" - Startsida | Facebook