Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
30
nov
2020
Lomma-Bjärred
Webbmöte

Sweden

Vi fortsätter med klubbens digitala veckomöten.

Tidsschemat är följande:
17:45 - 18:05 Uppkopplingstid och mingel
18:05 - 18:15 Information och inledning av vår president Rikard
18:15 - 19:00 Föredrag
19:00             Avslutning av mötet

Använd länk nedan för att koppla upp Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Styrelsen har beslutat ta ut en deltagaravgift på 20 kronor för klubbens digitala föredrag. Pengarna går oavkortat till klubbens hjälpverksamhet. För att minska klubbens transaktionsavgifter - swisha gärna 100 kronor för tex fem möten till klubbens swishkonto samtidigt som du anmäler dig eller senast när du kopplar upp dig till mötet. Klubbens swishkonto är: 123 085 61 95.
Gäster behöver inte betala deltagaravgift.

Rubrik: Utbildning som bistånd - Hur kan svenska arkitekter och ingenjörer bidra till minskad fattigdom i utvecklingsländer?

Föredragshållare: Johnny Åstrand

Johnny Åstrand, arkitekt, Boende och bostadsutveckling, Lunds universitet www.hdm.lth

Johnny Åstrand kommer att berätta om hur man genom kompetensutveckling inom urban bostadsutveckling och ”shelter” kan åstadkomma minskad fattigdom och social integration.

Utifrån verksamhet i bl a Algeriet, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etiopien, Filippinerna, Guatemala, Kina, Marocko, Nicaragua, Peru, Tanzania och Tunisien reflekterar han, utifrån som roll som arkitekt och lärare/forskare över mer än 30 års erfarenheter av samarbete med Sida, Världsbanken och UN Habitat.

Genom det regionala utbildningsprogrammet PROMESHA lyckades avdelningen för Boende och bostadsutveckling tillsammans med sina samarbetspartners i åtta länder under en 15-års period förbättra kompetensen hos över 6 000 beslutsfattare/yrkesutövare, förbättra botadssituationen för sex miljoner människor och medverka till förbättrade grundlagar i Bolivia och Ecuador. Hur var detta möjligt?