Online Registration
28
jun
2022
Lomma-Bjärred
Örestads Gk
Golfvägen 22
Lomma,
Sweden

Inför det nya Rotaryåret har vi, vid sista veckomötet i juni, två viktiga programpunkter.

Vi delar ut det årliga stipendiet. I år är stipendiesumman 10.000 kronor. På mötet kommer årets stipendiat att få ta emot en priset genom att presidenten överlämnar en symbolisk check.

Den andra programpunkten är presidentskiftet. I år blir det en enkel procedur eftersom vår nuvarande president Björn Hansson stannar kvar som president även nästkommande Rotaryår. Kanske blir någon utvald klubbmedlem samtidigt uppmärksammad.

Genom att presidentskiftet blir en kort process finns utrymme för föredrag. Vår egen medlem Juris är tillbaka på scenenmed föredraget:

Med en rysk major på kamelrygg vid Uralbergen!

Kan man ha en morfar som var major i Rysslands dragonregemente som var tillsammans med Ryssland första kvinnliga tandläkare vid Uralbergen. Flydde till Sverige där majorens son blev Sveriges yngsta General!

Rotarianer och gäster är välkomna till klubbens veckomöten med föredrag. Anmälan senast mötesdagen kl 08. Vid mötet serveras mat och för detta tar klubben ut en avgift på 1 per person som betalas på plats med swish.