Online Registration
18
jan
2022
Lomma-Bjärred
Webbmöte

Sweden

Vi ersätter det fysiska möte med ett digitalt via Teams. Ingen anmälan krävs.

Tidsschemat är följande:
17:45 - 18:05 Uppkopplingstid
18:05 - 18:15 Mingel, information och inledning av vår president
18:15 - 19:00 Föredrag
19:00             Avslutning av mötet

För uppkoppling använd denna länk

Klicka här för att ansluta till mötet

Vi har aldrig suttit så mycket tidigare i historien som vi gör idag, unga som gamla. När vi sitter fungerar inte vår ämnesomsättning som den ska vilket kan leda till ökad risk för både diabetes och fetma. Sittandet är en egen riskfaktor för ohälsa oaktat hur mycket vi rör på oss i övrigt.

Leg fysioterapeut/ergonom Eva Ekesbo lär er mer om hur ni undviker vardagens hälsorisker

Rotarianer och gäster är välkomna till klubbens veckomöten med föredrag.