10
maj
2021
Lomma-Bjärred
Webbmöte

Sweden

Vi fortsätter med klubbens digitala veckomöten. I takt med att vi ansluter oss till mötet kommer Jörgen att slussa in oss till "digitala bord" där vi i mindre grupper får ett större utbyte av minglet. 
Tidsschemat är följande:
17:30 - 18:05 Mingeltid
18:05 - 18:15 Välkommen, information och inledning av vår president Rikard
18:15 - 19:00 Föredrag
19:00             Avslutning av mötet

Använd denna länk vid uppkopplingen

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Klicka här för att delta i mötet.

Styrelsen har beslutat ta ut en deltagaravgift på 20 kronor för klubbens digitala föredrag. Pengarna går oavkortat till klubbens hjälpverksamhet. För att hålla nere transaktionsavgifterna - swisha gärna för flera föredrag samtidigt. Klubbens swishkonto är: 123 085 61 95. Deltagaravgiften gäller inte för gäster.

Föredrag: Möt Ulrika Rogland, advokat med fokus på brottsoffret och barns bästa

Föredragshållare: Ulrika Rogland

"Jag kände mig speciell" - om övergrepp på internet och våld i nära relationer.

I sitt arbete som domare, åklagare och biträdande jurist har hon fått möjlighet att se rättsprocessen från olika håll. Detta har gett stor kunskap och även förståelse för de olika rollerna något som är viktigt för att ge brottsoffer och barn bästa möjliga stöd i en jobbig situation. Ulrika och hennes medarbetare är specialiserade på brott mot barn, sexuella brott, våld i nära relationer och hedersvåld.