DödsDoula® under utbildning och hur kom det sig...: Föredrag av Ann Broman
 
Måndagens möte leddes av pastpresidenten Rikard Franz. Lycklig vinnare i vinlotteriet blev vår medlem Lasse Bröms. Överskottet på vinlotteriet går till stöd och hjälp i Ukraina.
 
Efter sedvanlig information var det så dags för kvällens föredragshållare Ann Broman. Ann pratade under rubriken: ”Dödsdoula under utbildning”. Det var inte många av deltagarna som kände till begreppet innan mötet, men nu vet vi.
 
Ann började med att berätta lite om sin bakgrund. Hon har tidigare arbetat inom Svenska Kyrkan, och bedriver sedan 7 år tillbaka en begravningsbyrå i Lomma. I sitt arbete upplevde hon att det många gånger var något som saknades i samband med dödsfall. Ann vill kunna göra lite mera än bara ta hand om det praktiska i samband med en begravning. Människor behöver mera stöd och hjälp, och många är också helt ensamma i sin sorg.
 
Här hittade Ann begreppet dödsdoula. Doula kommer från grekiska och betyder den som tjänar någon annan. Doulor finns inom flera områden; födslodoulor, skillsmässodoulor, mfl. En dödsdoula är en person som ska vara en följeslagare i livets slutskede, en stödperson, exempelvis en länk mellan den döende och anhöriga, sjukvård mm. En person som ska finnas till hands för samtal, praktisk hjälp mm. Hösten 2021 genomfördes den första utbildningen i Sverige av dödsdoulor, och för närvarande finns det 25 personer i landet som är certifierade. Utbildningen är både praktisk och teoretisk.
 
Ann pratade också en del om att vi människor idag är så rädda att tala om döden, och att det ibland gör det mycket svårt i samband med dödsfall. Det gör det ibland problematiskt både för de döende och för anhöriga. Här kan en dödsdoula vara till stor hjälp, både före, och i samband med, och efter ett dödsfall.
 
Ann arbetar mycket med yoga och mindfullness. Bland annat fick vi prova på en avslappningsövning, vilket kändes mycket nyttigt. Det blev ett något ovanligt rotarymöte, där vi långa stunder andäktigt lyssnade till Anns föredrag. Ett mycket intressant och givande måndagsmöte.
 
Vill man veta mera om dödsdoulor kan man leta upp följande sida: https://www.dodsdoulan.se/