Min egen resa till att bli författare: Föredrag av Kalle Löfqvist
 
Mötet inleddes på sedvanligt sätt med en god måltid. Därefter hälsade vår president Eva Netterlid dagens gäster och särskilt då vår föredragshållare Kalle Löfqvist varmt välkomna. Gäster denna kväll var förutom föredragshållaren; Bengt Widén, Rotary Öresund Östra, Bibban Pålsson, Annika Löfqvist, Karin Jönsson och Ingrid Franz.
 
Anders Nyquist skickade runt en funktionärslista och uppmanade medlemmarna att skriva på och hjälpa till på Lomma Hamnfest där vi ska informera om vår klubb och kommande hinderlopp.
 
Vår president berättade om kikhostevaccinets historia. Kikhosta är särskilt farligt för spädbarn och gamla. Sedan 50-talet vaccineras alla barn i Sverige. Vaccinet skyddar i fem år och till 80-85 %. Sett till hela världen är det många dödsfall fortfarande.
 
Vinlotteriet vanns av Sven Ferdinandsson.
 
Sedan var det dags för kvällens föredrag med rubriken ”Min egen resa till att bli författare”. Kalle Löfqvist berättar inledningsvis att han arbetar på Ikea i Danmark som mellanchef, och att skriva böcker är således en fritidssysselsättning. Han har hittills givit ut två böcker: ”En djupfryst man i gula byxor” och ”Ett avklippt finger och en näsa i blöt”. En tredje bok i denna serie ”Morden i Lund” kommer ut i slutet av sommaren: ”Bagdad-Bodil och de uppstoppade husdjuren”. Böckerna utspelar sig huvudsakligen i Lund, och Lund är en bra miljö menar författaren då det är en stad som många känner till och en plats där många världar möts. Huvudpersoner i böckerna är Albin Larsson, innehavare av en herrekiperingsaffär och Olle Stenvall, som driver en liten resebyrå. Det handlar om mord, men inte av det blodiga slaget, på danska lär det kallas ”hyggekrim”, på svenska måbra-deckare? Hans böcker ska nu också ges ut i Danmark.
 
Tre damer har haft betydelse för Kalles skrivande.
 
  • Dottern som en gång frågade vad pappa hade för hobby, och då svarade han att skriva bok, vilket inte då var sant. Men han kände ju sedan trycket att uppfylla detta.
  • Kalles mormor varifrån han hämtat en hel del inspiration.
  • Kvinnan som han råkade träffa på en buss, och som jobbade på ett förlag, där han lyckades få den första boken utgiven.
Kalle berättar också om hur han går tillväga med sitt skrivande. För det första så gör han, alltid var han befinner sig, små anteckningar som kan vara bra att ha i framtiden. När han sedan skriver reser han i väg till sommarstugan och arbetar intensivt med skrivandet i några dagar. Han gör först en artikelstruktur med vad som ska hända i olika kapitel, och sedan kan han hoppa lite mellan kapitlen när han skriver. Andra boken tog ungefär 300 timmar att skriva.
 
Kalle har en bakgrund i Lund där han under studenttiden skrivit till spex, revyer, lundakarnevaler.
Exempel på personer som inspirerat honom är Anne Taylor, Slas och Hasse Alfredsson.
 
 
Avslutningsvis fick vi möjlighet att köpa hans böcker, och nu ska det bli spännande att få ta del av Olle Stenvalls och Albin Larssons liv i Lund och annorstädes.
 
 
Eva Netterlid framförde slutligen ett stort tack till Kalle Löfqvist för ett intressant föredrag. På sedvanligt sätt överlämnades ett diplom till föredragshållaren med beskedet att som tack för föredraget kommer klubben i föredragshållarens namn skänka en summa pengar till Rotarys Poliobekämpningsprojekt, vilket i slutänden innebär att 60 barn blir fullvaccinerade mot polio.