Konflikt som möjlighet?: Föredrag av Filippa Freijd
 
Mötet inleddes på sedvanligt sätt med en god måltid.
Därefter hälsade vår president Eva Netterlid dagens gäster, och särskilt då vår föredragshållare Filippa Freijd, varmt välkomna. Gäster denna kväll var förutom föredragshållaren; Birgitta Holm, Ragnar Jonsson, Lotta Göransson, Göran Jonsson, Jessica Jonsson och Bengt Widén. Den senare medlem i Rotary Burlöv-Kronetorp.
 
Vår president Eva uppvaktades av klubben genom Stellan Larsson på sin jämna dag. Eva valde att skänka den sedvanliga födelsedagsgåvan till Polio Plus. Grattis Eva!
 
Carl-Gustaf Olofsson berättade att han efter många år nu lämnar distriktets foundationkommitté. Han påminde också om distriktets seminarium om kvinnor och flickors villkor. Detta seminarium genomförs onsdagen den 12 juni kl 1300-1630 på Grand Hotell i Lund.
 
Hans Svensson och Gunnar Larsson berättade om den traditionella golftävlingen på Barsebäck tillsammans med Burlöv-Kronetorp (fd -Karstorp). Detta års vinnare blev vår egen medlem Sven Ferdinandsson. Grattis Sven!
 
Jörgen Mårtensson berättade kort om det senaste RFE-utbytet som han nyligen kommit hem från. Utbytet skedde med Bostonområdet i nordöstra USA. Jörgen överlämnade tre stycken standar.
 
Anders Nyquist berättade om klubbens information om hinderloppet mm som gjordes på hamnfesten. Han framförde också ett tack till de som deltog och pratade om klubben och loppet.
 
Vinlotteriet vanns återigen av Charlotte Göransson. Grattis!
 
Kvällens föredrag hade rubriken ”Konflikt som möjlighet”, och föredragshållare var Filippa Freijd.
 
Filippa är Vd för företaget Symbal Communication och har en utbildning som Konfliktmedlare, Master i Konfliktmedling, Köpenhamns Universitet (JUR). Hon för inledningsvis olika resonemang kring vad en konflikt är och vad den betyder. Är den ett hinder, ger den en möjlighet. Kan en konflikt vara det som driver utvecklingen? Konflikt är Filippas favoritämne. Konflikter kan var drivkraften till lösningar och förhandlingar. Många ser konflikter som bara negativa, det finns vinnare och det finns förlorare. Svenska akademins ordlista definierar konflikt som motsättning, tvist, strid. Definitionen här är: ”Konflikt är motsättningar/oenigheter mellan två eller flera parter, som framkallar spänningar i den enskilde eller dem emellan”. Konflikter omfattar både en sakfråga och en relation.
Grundantaganden om konflikter är att det finns ett ömsesidigt beroende mellan parterna i en konflikt. Konstruktiv hantering av konflikter är något vi kan lära, sättet vi hanterar konflikter på avgör hur de utvecklas, konstruktivt eller destruktivt.
Filippa berättar om sina egna erfarenheter, som hon fått genom en uppväxt i internationell miljö, omgiven av konflikter. Hon menar att det är lätt att få ”tunnelseende” när man hamnar i en konflikt. Viktigt att intresserad sig för motståndarens intressen, då är det lättare att hitta lösningar.
Det fanns mycket att diskutera och fundera kring, så tiden räckte inte riktigt till, så kanske kommer Filippa tillbaka, och fortsätter att konfliktprata med oss.
 
Avslutningsvis framför Eva Netterlid klubbens tack för ett intressant föredrag, och överlämnade ett diplom till Filippa. På sedvanligt sätt kommer klubben i föredragshållarens namn att skänka en summa pengar till Rotarys Poliobekämpningsprojekt, vilket i slutänden innebär att för varje föredragshållare blir 60 barn fullvaccinerade mot polio.