Alnarpsmöte med picknic och föredrag av Alexandra Nicolic
Första mötet på det nya Rotaryåret hölls traditionellt i Alnarpsparken. Denna gång arrangerades det som ett intercitymöte tillsammans med Burlöv-Karstorpsklubben. Vi var ett tjugotal medlemmar från de båda klubbarna som tillsammans med gäster trotsat väderleksprognosen och mött upp med Picknic-korgar. Allt eftersom mötet pågick klarnade det upp och vi kunde glädjas åt en varm och solig sommarkväll.
 

Eva gjorde sin debut som president och hälsade alla välkomna. Vi hade en långväga gäst från Uganda som Christian Rankloo hade bjudit in. Eva informerade kort om kommande program. Nu under sommaren är det tisdagsmöten på Örestads Gk som börjar kl 12. Ingen anmälan utan man droppar in och bänkar sig tillsammans med övriga Rotarykamrater.
Första möte i höst är kräftskiva den 14 augusti I LMM:s lokal i Habo. Inbjudan kommer när det börjar närma sig.
 
Kvällens föredragshållare var Alexandra Nicolic. Alexandra är chef för odlingsenheten på SLU Alnarp. Alexandra gjorde en återblick på Alnarps historia och beskrev sedan kort den verksamhet som nu inryms på Alnarpsområdet. Fokus för detta föredrag var Alnarsparken tillsammans med en rundvandring i parken. En helt fantastisk park som man kan njuta av under alla årstider.
 
En lite udda bisak som kom fram var att det är förbjudet att sitta under träd i parken. Det förklaras av det kan ske plötsliga grenfall. Speciellt vid torka kan träden tappa stora grenar som man definitivt inte vill ska träffa besökande i parken.
 
Stort tack Alexandra för en trevlig och givande guidning i parken.