Levande kulturhistoria i snart 300 år: Föredrag av Lennart Olsson
President Björn Hansson öppnade mötet och hälsade föredragshållare Lennart Olsson, övriga gäster och närvarande medlemmar hjärtligt välkomna.
 
Claes Hedlund informerade om att det blir picknick i Alnarpsparken den 3 juli. Medtag respektive, förtäring och ett gott humör.
 
Kommande måndagsmöte den 5/6 är inställt p g a att vi besöker vår vänklubb Kongens Lyngby på Dyrehavsbakken tisdagen den 6/6.
 
Anders Nyquist informerade om att våra aktiviteter på Lommafesten var en stor succé. Barnen älskade hindret med däck. Anders blev dessutom vinnare av vinlotteriet.
 
CG Olofsson informerade om att han varit på ett möte med Empowering Girls kommittén.
 
Stefan Knutsson berättade att han tillträder som ordförande i Rotary Doctors styrelse den 1/7. Som förberedelse inför detta besökte Stefan Kenya och fick under 8 dagar en grundlig genomgång av verksamheten där nere. Vi samarbetar med Community Nursing Services som har ett gediget kunnande, en bra organisation och får uträttat mycket bra saker. Allt från doktorer som stöttar utvecklingsarbete på sjukhus, utbildning om latriner, bygger brunnar och källor, utbildar och undersöker barns och kvinnors hälsa, utför vaccinationer, kontroll av undernärda barn, utbildning i familjeplanering och mycket mycket mer. Det blir ett par spännande år.
 
Stefan informerade också om att Juris tagit fram en ny broschyr som ska locka nya medlemmar till vår klubb. Det finns nu också visitkort som gör reklam för Lomma hinderlopp.
 
Lomma hinderlopp går av stapeln den 9/9 och som vanligt behöver vi många funktionärer längs banan. Boka in den 9/9 och hjälp oss att se till att de som springer loppet får en härlig upplevelse.
 
 
Sedan var det dags för Lennart Olsson att berätta om ett socialt nätverk från början av 1700-talet. Föreningen likbärarlaget Enigheten kom till för att antalet döda var så stort på grund av pandemier. 50 till 75 procent av Malmös befolkning dog. Initiala syftet var att ge handskmakarskrået en värdig begravning. Från 1729 använde man likbår men uppgraderade till likvagn år 1826. Den tredje och sista likvagnen finns att beskåda på Malmö Museum.
Föreningen har idag 550 medlemmar och fungerar idag som ett försäkringsbolag. Vid dödsfall så utbetalas 1600 kr till efterlevande.