Kollektivtrafiken i Skåne: Föredrag av Carina Zachau
Varför kollektivtrafik?
 
Det var den första frågan som Carina Zachau, ordf Kollektivtrafiknämnden i region Skåne och ordf Öresundstågen, ställde på måndagens träff med Lomma-Bjärred Rotaryklubb.
 
Vad är då svaret på frågan? Nedan en del fakta i målet:
 
* En fullsatt stadsbuss tar bort en bilkö på 328 m
* Ett enda pendeltåg motsvarar 3km bilkö
* Ett dubbelspår motsvaras av 15 filer på motorvägen.
 
Skånetrafiken har en halv miljon resor om dagen och omsätter varje år 6,5 miljarder, där hälften utgörs av biljettintäkter.
 
Detta omfattar:
111 Öresundståg
99 Pågatåg
1000 bussar
500 servicefordon
 
Bara serviceresor innebär 6000 resor en normal dag.
 
Trafikförsörjningsprogram tas fram en gång varje mandatperiod och utifrån denna planeras all trafik för en fyraårsperiod. Storlek på kommun, by, stadsdel, etc utgör designkriterie för hur planeringen görs. En kommun kan också skjuta till budget för att utöka antal avgångar och sträckningar. Idag är det tex 10% av Skåne som inte har kollektivtrafik.
 
Ett tips från Carina värt att lyssna på:
V39 stängs Västkustbanan för påkopplande av 4-spåret. Detta är en jätteutmaning och det kommer krävas ytterligare 170 bussar utöver de som redan finns. Så tipset är: håll er hemma!
 
Möjliga lösningar för framtiden är:
Superbussar
Infrastruktur
Mötesspår
Öresundståg
Seniorrabatt
 
Via länken BILDSPEL ser du kopia på Carinas bilder.
 
Vi tackar Carina för en engagerad och spännande föreläsning och hälsar välkommen åter!