Veckomötet var denna gång ett klubbsamråd: Agendan innehöll extra årsmöte för att välja styrelse, information om Ryla, TEAMS-möte med Rost Lukach från Rotaryklubb Kiev Capital samt aktuell information från rekryteringskommittén.
President Björn Hansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mest välkommen, och enda gäst på det här klubbsamrådsmötet, var Anthony Várady. Anthony är med för att informera om distriktets aktiviteter med ledarskapsutveckling för ungdomar.
 
Björn berättade att det onsdagen den 26/4 blir en ny AW på Lamaroni. Överskottet går till Ukraina. Mer info om detta kommer.
 
Efter det hade vi ett extra årsmöte och då valdes en ny styrelse för 2023/2024. I den nya styrelsen ser vi bland annat Lars Bröms som tillträdande president. Mer information kommer i protokoll från mötet.
 
Anthonys inledde med att berätta att RYLA är en akronym för Rotary Youth Leadership Award. I vårt distrikt genomför RYLA-kommittén ledarskapsutbildningar tillsammans med arrangörsklubbar. Ungdomar i åldern 17 – 20 genomgår en flerdagarsutbildning som utvecklar deras ledaregenskaper. Under programmet tränar man genom interaktivt lärande. RYLA-deltagarna lär känna sina styrkor och svagheter i en rad praktiska team- och ledarutvecklingsövningar. Man träffar erfarna ledare, deltar i diskussionsgrupper, bygger personliga nätverk och skaffar vänner för livet. För att kunna delta krävs att någon (lärare, släkting eller bekant) anser att personen i fråga har utvecklingsbara ledaregenskaper och nominerar vederbörande. RYLA är en del av Rotarys arbete för att främja ett hållbart och etiskt ledarskap. Lär mer här: https://rotary2390.se/page/ryla-i-distrikt-2390.
 
Uppkopplad via TEAMS fick vi en stund med Rost Lukach från Kiev-Capital Rotary Club. Sedan vi träffades senast har situationen för Kiev-borna avsevärt förbättrats. Luftförsvaret har lärt sig att skjuta ner de flesta ryska projektilerna. Fortfarande slinker dock en och annan raket igenom, speciellt de nya överljudsraketerna.
I östra Ukraina är situationen betydligt värre och det är daglig beskjutning. Alla väntar nu på Ukrainas motoffensiv. Man tackar speciellt för high-tech utrustning som skickas från Sverige. Vår senaste insamling gick till fönster på ett medical college, dessa var snabbt på plats. De flesta sjukhus måste nu fokusera på skadade från frontlinjen vilket innebär att civila hamnar lite på mellanhand. Vi önskar våra Ukrainska vänner lycka till framgent och vi kommer att samla in mer pengar till det som rotaryklubben i Kiev anser vara av störst nytta.
Följ gärna Kievklubbens verksamhet på deras FB-sida: https://www.facebook.com/Rotary.Kyiv.Capital
 
Avslutningsvis informerade klubbens inkommande president Eva Netterlid om rekryteringskommitténs arbete. Tillsammans med PR-kommittén utformas en ny broschyr som ett hjälpmedel för att rekrytera nya medlemmar. Det ska alltid synas att vi är Rotarianer när vi har aktiviteter i kommunen. Snart kommer det en plan för rekrytering.