"Doktor Maria Jansons resa i Kenya": Föredrag av Maria Janson
 
President Björn Hansson hälsade alla hjärtligt välkomna. Extra välkommen var Maria Janson som berättar om sin 6 veckor långa resa till Kenya som Rotary Doctors Jeeplinjeläkare.
 
Först informerade Stefan Knutsson om distriktskonferensen som genomfördes i lördags med cirka 100 deltagare. Ett utmärkt till fälle att lära känna andra rotarianer, vad vi håller på med och ett par ögonöppnande föredrag. Det ska speciellt nämnas att Bengt Widén tilldelades en PHF för sitt bidrag som ordförande i distriktets valberedning.
 
Presidenten passade också på att uppvakta Anders Nyquist som i förra veckan fyll 70 år. Traditionsenligt uppvaktades Anders med ett gåvobrev på 1000 kronor som Anders snabbt skänkte vidare till Rotary Doctors.
 
Sedan var det Maria Jansons tur att berätta om sina erfarenheter i Kenya. En gripande och spännande resa. Behovet av hjälp är stort och vi ser att det arbete som Rotary Doctors genomför gör stor nytta. Mer om Rotary Doctors hittar du här: https://www.rotarydoctors.se/
 
Nästa vecka lyssnar vi till Lilly Li från Tetra Pak som pratar om ”Sustainable Food Production – Tetra Pak Approach”.