Guvernörsbesök: Besök och föredrag av Annika Skoglund
 
Vår president hälsade alla välkomna till ordinarie veckomöte. Gäst och dagens föredragshållare distriktsguvernör Annika Skoglund hälsades speciellt välkommen.
 
Inga besök i andra klubbar noterades.
Tidigare Burlövsklubbarna, numera Öresund Östra, hälsade oss välkomman till PUB-kväll på John Bull i Lund onsdag den 25 oktober kl 18-20, se länk Pubkväll | Öresund Östra RK (rotary2390.se)
Hans Persson meddelade att dragspelsklubben har sin årliga konsert söndag den 29 oktober kl 15-17 på dansrotundan i Lomma se Lomma-Bjärreds Dragspelsklubb – Vi lägger inte dragspelet på hyllan! (lommadragspelsklubb.se)
Lasse Bröms blev glad vinnare i vinlotteriet.
 
Annika Skoglund tog över och berättade att hon nu var halvvägs genom sin rundresa bland klubbarna. Hon har valt att inte specifikt berätta om sig som person. Det ligger till viss del invävt i föredraget. På vår klubbs uppmaning kommer hon i föredraget speciellt att lyfta fram Rotarys kamp mot polio eftersom det dagen efter dagens föredrag den 24 oktober är World Polio Day.
Annika lyfte fram evenemang under sitt guvernörsår:
  • Poliogalan den 24 oktober
  • Årsmöte den 21 november
  • Lundaspex den 23 november
  • Distriktskonferens den 20 april 2024. Distriktskonferensen kommer att ha andra evenemang dagen före och dagen efter. Håll utkik på distriktets hemsida.
Rotarys världspresident för 2023–24, Gordon R. McInally, har med sitt tema ”Create hope in the world - Skapa hopp i världen” valt att fokusera extra på ”Mental Health”. Han kommer även att arbeta vidare med temat ”Empowering girls” som startades under 2021–22. Han är i professionen tandläkare precis som Annika. Både han och Annika har jobbat i projekt i Afrika.
Annika har fyra fokusområden för sitt guvernörsår
  1. Fredsfrämjande arbete
  2. Mental health
  3. Projekt
  4. Stöd till & utveckling av klubbar
Annika berättade också om sammanslagningen av vårt distrikt 2390 med distrikt 2400 till det nya distriktet 2395. I Sverige ska 10 distrikt bli sex. Ulla Ståhl blir distriktsguvernör för det nya gemensamma distriktet från 1 juli 2024.
Avslutningsvis berättade Annika om Rotarys satsning för att bekämpa och utrota polio. Projektet har pågått sedan 1988 och nu finns bara ett fåtal fall kvar. Projektet fortsätter och varje bidrag plussas på av Gates foundation med dubbla beloppet.
World Polio Day | End Polio
 
Vid avtackningen av Annika berättade Eva om vår klubbs tradition att skänka pengar till polioplus som uppskattning och tack för föredraget.