De vita bussarna: Föredrag av Johan Ekblad
Klubbpresident Björn inledde med att hälsa medlemmar och gäster välkomna. Speciellt välkommen var dagens föredragshållare Johan Ekblad. Mötet var välbesökt med drygt 25 deltagare.
 
Vid rundfråga om besök i andar klubbar refererade C-G Olofsson till sitt besök i Åstorp för att berätta om Rotary Doctors.
Presidenten tog också upp förra torsdagens After_Work_aktivitet. En aktivitet för att bredda kunskap om Rotary, träffas för att ha trevligt samt samla in pengar till Ukraina. Eventuellt kommer AW igen vid senare tillfälle.
En öppen fråga ställdes också om mötesplats för kommande sommarmöten. Ska de som tidigare vara på golfklubben eller ska de flyttas till restaurang Lamaroni?
 
Dagens treminutare stod Anders Nyquist för. Född i Oskarshamn 1953. En utvecklingsresa som gått via studier och studentliv i Lund. Kalmar nation var vid sidan av universitetet en bra och trevlig social utbildning. Efter an anställning som samhällsplanerare i Lund kom Anders till Lomma kommun där han i huvudsak arbetat med översiktlig samhällsplanering. Rotary har varit en viktig del i Anders utveckling och han nämnde speciellt Group Study Exchange.
Har familj med två utflugna barn och bor tillsammans med Bibban i Lomma.
 
Dagens föredragshållare Johan Ekblad tog sedan över. Johan har en bakgrund i Svenska Röda korset och det är genom Röda korset som han också har fördjupat sig i ämnet De vita bussarna. Johan lyfte också fram den unika roll som Röda korset har. I krig tar man inte ställning för någon av parterna utan ser enbart till den enskilda personen.
 

Hur börjar då planerna på en räddningsaktion:
  • En räddningsexpedition för de skandinaviska koncentrationslägerfångarna har diskuterats en tid. Under 1944 börjar konkreta planer på en räddningsexpedition ta form i Norge
  • I slutet av augusti 1944 överlämnas en översiktlig lista på omkring 6000 personer till svenska UD.
  • 30 november 1944 kommer första gången förslaget om att sända en svensk rödakorsdelegation till Tyskland.
  • I februari 1945 fattar utrikesminister Christian Günther beslut om en räddningsexpedition.
 
En sammanfattning av aktionen med de Vita bussarna:
  • Den största humanitära räddningsaktionen under andra världskriget.
  • Aktionen genomfördes i Svenska Röda korsets regi under ledning av Folke Bernadotte. Folke Bernadotte var då vice ordförande för Svenska Röda korset. Personal och fordon kom i huvudsak från den svenska militären.
  • Aktionen pågick mellan 8 mars och 1 maj 1945.
  • Aktionen genomfördes i största möjliga hemlighet.
  • Totalt räddades omkring 17 000 personer