Nolato - en globaliseringsresa: Föredrag av VD Christer Wahlquist
Vår president Eva Netterlid hälsade gäster och medlemmar välkomna till klubbens veckomöte. Speciellt välkommen var kvällens föredragshållare Christer Wahlquist, VD på Nolato.
 
Marie berättade att hon haft möte i sin AG-grupp. Från presidenterna i AG-gruppen kom önskemål att Marie månadsvis skulle göra en sammanfattning över intressanta distriktsaktiviteter. Sammanfattningen kunde sedan förmedlas vidare av klubbarnas presidenter.
 
Anders Nyquist fick tillfälle att informera om den rekryteringsplan som togs fram av rekryteringskommittén före sommaruppehållet. Han konstaterade att många av hindren för medlemskap tagits bort. Rekryteringskommittén har ansvaret men alla kommittéer och medlemmar behöver hjälpa till. Rekryteringsplanen kommer tas upp till diskussion igen när klubben har sitt klubbsamråd i november.
 
Christer Wahlquist tog sedan över. Han har gått den långa vägen och har 27 års anställning i koncernen. De senaste sju åren som koncernchef.
 
Rubriken och fokus för föredraget är Nolato, en globaliseringsresa.
Företaget bildades 1938 i Torekov. Huvudkontoret finns kvar i Torekov men har bara sju anställda. Från starten har företaget expanderat, speciellt sedan 2000, och har nu 7000 anställda och  en omsättning på ca 11 miljarder.
Man står på tre ”ben”: Medical solutions, integrated solutions och industrial solutions.
Man har en mycket decentraliserad styrning och de anställde ges ett stort inflytande. Gentemot kunder vill man var lokala och därför finns man i tre kontinenter och 12 olika länder.
Man jobbar i sex steg där fösta steget är konceptutveckling och sista steget är fullskalig produktion.
Man var tidigt ute med begreppen hållbarhet och förnybart vilka nu blivit fokus hos de flesta kunderna.
Det har varit hack i tillväxtkurvorna. Nu senast som en konsekvens av ändrade marknadsförutsättning kring produktion av e-cigaretter. Christer menar att man kommit till rätta med problemen men vågar trots det inte ge någon prognos på Nolatoaktiens utveckling.