Energi- och klimatrådgivarna berättar: Föredrag av Jörgen Andersson
Stellan Larsson, vår vicepresident ledde dagens möte då Björn Hansson var frånvarande.
Stellan hälsade alla välkomna och speciellt välkommen var Jörgen Andersson som varande kvällens föredragshållare.
 
Stellan L informerade om att insamlade pengar, ca 525 Euro, hade skickats till Ukraina. Sammanlagt har klubben skänkt ca 81 tkr, till Ukraina detta verksamhetsår.
 
Stellan Nordahl hade två gäster, Adam och Moltas. med sig och de hade engagerat sig i Sommarentreprenörer i Skåne. De presenterade kort vad som pågick och vad de hade för målsättningar
 
Stefan Knutsson berättade kort om PR-kommitténs arbete och den broschyr som nu finns tillgänglig för spridning. Broschyren kommer att delas ut till gäster vid klubbens veckomöten och till deltagarna i Lomma hinderlopp. Anmälnings läget till Lomma hinderlopp ser lovande ut. Stefan cirkulerade en lista med upprop om funktionärer till hinderloppet.
Vad vet vi om Rotary? På klubbens hemsida finns en artikel med fem pitchar om Rotary. Stefan utlyste en liten tävling: den som först skickar ett mail till Stefan på stefanknutsson54@outlook.com och berättar var på vår hemsida som pitcharna för LBRC finns vinner en vinflaska.
 
Inkommande president Eva Netterlid informerade kort om nästa möte. Då är det presidentskifte. Björn, som varit president i två år, lämnar över till Eva. Dessutom blir det stipendieutdelning och inval av nya medlemmar. Ta gärna med partner och vänner till mötet.
 
Lasse Bröms informerade om mötet den 3 juli som blir Picknick med föredrag i Alnarpsparken.  Mötet är ett gemensamt möte med Burlövsklubbarna. Ta gärna med partners även till detta möte som förhoppningsvis sker en varm och skön sommarkväll
 
Sedan var det dags för Jörgen Andersson att berätta om sitt arbete som energirådgivare. Jörgen arbetar som en av fyra personer i Lund med rådgivning. Önskar någon hjälp av dem så kan man nå dem med hjälp av den första bilden i PRESENTATIONEN.
 
Mycket intressant. Mer information hittar du i PRESENTATIONEN. Man kan också få mycket värmande/kylande information på ekrs.se, kommunal energi- och klimatrådgivning i Syd.