Skånske doldisen som kom att vaccinera hundratusentals: Föredrag av Kenneth Kronohage, MACC people
Kvällens föreläsare var Kenneth Kronohage, en sann entreprenör. Han började med att berätta om det fantastiska med att få rädda liv, vilket han gjort många gånger som ambulansförare.
 
Dock hade han en dröm om att bli brandman, vilket han aldrig blev då han hade glasögon och då var underkänd enligt den tidens måttstock. Som sann entreprenör gav han inte upp, och via olika vägar tog han sig så småningom in på brandstationen, fast då som ambulansförare. Så småningom tog startade han privat ambulansvård, och fick då erfarenhet av att leda företag inom vårdsektorn.
 
Detta tog honom runt världen, som ansvarig för olika delar av vårdsektorn. Lagon till Covid startade han MACC och fick möjlighet att vaccinera och covidtesta stor del av Skånes invånare.
Ett jobb som kan låta enkelt, men med stora risker då man inte vet hur mycket folk kommer att vaccinera sig men samtidigt måste köpa upp stora mängder av vaccin enligt avtal med Region Skåne.
 
Nästa steg i MACCs utveckling är att starta en vårdcentral, vilket han kommer att göra inom kort.