Militärobservatör i Kashmir/UNMOGIP: Föredrag av Martin Axelsson
 
Eva hälsade gäster och medlemmar välkomna. Speciellt välkommen var dagens föredragshållare Martin Axelsson.
 
CG Olofsson rapporterade om seminarium i Lund som han deltagit i. Det var Empowering Girls-kommittén som arrangerade och det handlade om flickors och kvinnors villkor. Seminarium om flickor och kvinnors villkor | Distrikt 2400 (rotary2400.se). För de som inte hade möjlighet att delta kommer eventuellt ett nytt tillfälle i höst.
CG rapporterade också att han, Stefan K och Juris deltagit i marknadsföringsmöte inom Rotary Doctors. Notabelt är att ca hälften av deltagarna i möte kom från vår klubb.
 
Stellan L rapporterade att han deltagit i sista distriktsområdesmötet för distrikt 2390. Från 1 juli upphör distriktet och går upp i distrikt 2395 tillsammans med distrikt 2400. Stellan har också haft sista möte i distriktets Public Image-kommitté. Även denna kommitté får en annan sammansättning i det nya distriktet. Därmed avslutar Stellan sina uppdrag för distriktet.
 
Från och med tisdag 2 juli tom 8 augusti hålls traditionella sommarmöten tillsamman med Burlövklubben på Örestads Gk. Mötena börjar kl. 12 och ingen anmälan behövs.
 
Klubbens egna möten återupptas den 12 augusti med kräftskiva i LMMS:s lokaler i Habo. Reservera dagen och ta gärna med respektive.
 
Anders N cirkulerade lista för att teckna sig som funktionär till hinderloppet den 7 juni. Om du inte tecknat dig redan nu så anmäl ditt intresse direkt till Anders.
 
Avslutningsvis berätta Eva N om vaccinering mot TBE-smitta. Antalet årliga fall ökar och 2023 var antalet uppe i 600 fall. Smittan sprids genom fästingar och kan orsaka hjärnhinneinflammation med livslånga men som följd. Äldre personer rekommenderas att förnya sin vaccinering tätare än yngre.
 
Därmed var det dags för dagens föredragshållare Martin Axelsson. Martin är samverkansofficer vid Södra Militärregionen. Föredraget handlar om tiden då han var militärobservatör i Kashmir utsänd av FN – UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan).
 
Kashmir är ett fd furstendöme på nordvästra Indiska halvön. Området är uppdelat mellan Pakistan och Indien. I 75 år har Indien och Pakistan stridit om Kashmir i bergskedjorna Himalaya och Karakorum. 1949 ledde konflikten till att gränsområdet klövs i en indisk och en pakistansk del men något fredsavtal slöts inte. Man har tecknat vapenstillestånd vid det antal tillfällen men dessa bryts regelbundet från båda sidor.
 
För att övervaka ”Line of control” finns FN på plats med både administrativ och militär personal. Gränslinjen går inte ända upp i bergskedjan och där pågår gränskonflikter med Kina. Enligt Martin dör ca 1500 personer varje år vid gränsen mot Kina.
För Martin var det en pojkdröm som gick i uppfyllelse när han tillsammans med tre andra svenskar blev uttagen som observatör. Han var hela tiden på den Pakistanska sidan eftersom Indien inte har godkänt att FN har observatörer. Med utgångspunkt från Islamabad var han på de flesta stationer som FN utgår från. Uppdragen som observatör varar ett år. Under hans år inträffade inga händelser som var av allvarlig karaktär. Han tyckte landet var vackert men mycket varmt under sommaren.
När det gäller den fortsatta situationen i landet så tror han att FN:s bevakningsuppdrag kommer att fortsätta. De inblandade länderna tycks ha accepterat rådande förhållanden.
 
Som avslutning överlämnade Eva klubbens diplom med tack för ett intressant föredrag. På sedvanligt sätt kommer klubben i föredragshållarens namn att skänka en summa pengar till Rotarys Poliobekämpningsprojekt. Det kommer bland annat att vara till nytta i några av de länder som omfattats av Martins uppdrag.