Med uppdrag att bygga världens grönaste batteri: Föredrag av Fredrik Hedlund
 
Vid måndagens rotarymöte fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag om företaget Northvolt och framför allt om etableringen av sin batterifabrik i Skellefteå. Det var bjärredsonen Fredrik Hedlund som berättade om den resa som han har varit med om med företaget. Fredrik blev en del av företagets ledning 2017, och har sedan dess varit med om att bygga upp företaget och inte minst då etableringen i Skellefteå.
 
Ett viktigt mål för Northvolt är att göra de grönaste batterierna i världen, och då med avseende på hela produktionskedjan. Man vill ha kontroll på och äga så mycket som möjligt av hela kedjan. Inledningsvis inriktas produktionen mot batterier för bilindustrin, men långsiktigt är det också intressant med batterier för energilagring.
 
Flera av de stora biltillverkarna i Europa är både kunder och delägare i företaget.
 
 
Den första etableringen skedde i Västerås där företagets laboratorier och utvecklingsenhet är placerad. Etablering i Skellefteå valdes eftersom i princip detta var enda platsen som kunde uppfylla de högt ställda kraven på lokaliseringen av en tillverkningsenhet, inte minst vad gäller den ”gröna kraften”. Northvolt har idag ungefär 5 500 anställda varav 2 400 är anställda i skelleftefabriken. Men den är långt ifrån fullt utbyggd. En viktig del i skellefteanläggningen är uppbyggnaden av en batteriåtervinningsfabrik. Det pågår också etableringar av olika enheter i andra delar av Europa och Nordamerika.
 
 
Vi hade många gäster på besök denna kväll och tillsammans med oss medlemmar var vi totalt 39 personer som fick njuta av god mat, men inte minst en intressant presentation av ett nytt svenskt företag i en framtidsbransch.