PILA PHARMA - ett svenskt bioteknik-företag: Föredrag av VD Dorte X Gram
Vid mötet fick träffa och lyssna på Dorte X. Gram som är VD på Företaget Pila Pharma.
 
Dorte är forskaren som under sina doktorandstudier vid Novo Nordisk A/S Danmark upptäckte principen att behandla diabetes och fetma med TRPV1-antagonister.
 
PILA PHARMA är ett svenskt bioteknik-företag inom diabetesforskning med säte i Malmö. https://pilapharma.com/
Bolagets mål är att utveckla en överlägsen ny medicin i tablettform mot typ 2-diabetes. Bolaget äger användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister samt immateriella rättigheter för utveckling av produktkandidaten XEN-D0501. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm i juli 2021 i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av XEN-D0501.
 
Dorte berättade om den pipeline företaget är inne i med målet att lansera sin produkt 2027. De är nu i fas 2 - kliniska tester – som sträcker sig fram till 2024. Bakgrunden till satsningen är det växande behov av medicin mot typ 2-diabetes och den förenkling det skulle innebära att kunna ta medicinen i tablettform.
 
 
Vi fick också ta del av resultat från studier hittills där de jämfört behandling med preparatet med placebobehandling. Det är mycket lovande resultat vilket stärker deras övertygelse om projektets framgång.
 
Att utveckla nya läkemedel kostar mycket pengar. Utöver det direkta utvecklingsarbetet är arbetet med att skaffa investerarare en stor utmaning inom den närmaste sexmånadersperioden.