Intelligenta Transport System i Sverige, 30 års perspektiv på innovation: Föredrag av Kent Eric Lång
 
Vår president Eva inledde med att välkomna föredragshållare Kent Eric Lång, övriga gäster och medlemmar till veckans ordinarie Rotarymöte.
 
Stefan Knutsson informerade om att han, som ordförande för Rotary Doctors, har varit på olika klubbar och hållit föredrag. Han informerade också att Rotary Doctors fått en stor donation gen arvsgåva
Kjell Randow, meddelade via Stellan L, att han blivit utsatt för försök till bedrägeri genom telefonförsäljare. Alla uppmanades att vara på sin vakt för det pågår ständigt denna typ av bedrägerier.
Eva uppmanade alla att komma till veckomötet nästa måndag som är klubbsamråd. Flera intressanta diskussioner väntas där en är aktiviteter kring rekrytering av nya klubbmedlemmar.
 
Sven L Johansson var den lyckliga vinnaren i vinlotteriet.
 
Därefter lämnades ordet över till kvällens föredragshållare Kent Eric Lång. Kent Eric är senior projektledare vid RISE - Research Institutes of Sweden
 
Sammanfattning av föredraget
Då, 1992 pågick ett flertal försök med världsledande Intelligenta Transport System (ITS) i skarp trafik i Göteborgsregionen. Vi hade en stark vision om ett hållbart transportsystem utan dödsfall, minimal miljöpåverkan och med hög produktivitet. Vi ville skapa produkter och tjänster för världsmarknaden som skulle ge nya jobb.
Världsledande försök för 30 år sedan. Vad blev det av det? Blev det en bättre värld och arbetstillfällen för våra barn och barnbarn? Kan vi lära oss något för investeringar idag?

Det var frågeställningar som belystes i presentationen baserat på ”DÅ”, ”NU”, samt tankar om framtiden.
NU är vi mitt i en gigantisk omställning till elektrifiering och digitalisering. Min uppfattning är att vi med arbetet DÅ för 30-år sedan skapade en kultur för att experimentera och att samarbeta över organisationsgränser. Många funktioner har implementerats storskaligt med positiva effekter på transportsystemet. Många intressanta företag och nya jobb har skapats inom vår näring. Att företag växer är timing och tur, förutom skicklighet. Genom långsiktighet, att ha många möjligheter och duktiga medarbetare så ökar chanserna att skapa framtidens arbetstillfällen och att Sverige är ledande i stora omställningar.
På 1980-talet var bilen ifrågasatt DÅ som NU. DÅ var fordonsföretagen nybörjare i att samarbeta inom FoU och EUs första ramprogram kom 1989. På initiativ av Mercedes skapades europeiska samarbetsprogrammet PROMETHEUS som pågick 1986-1994. Vägverket (Trafikverket idag) uppvaktades av fordonsindustrin och fick sedan stöd av regeringen att staten skulle ansvara för vägsidan (infrastrukturen) och industrin för fordonen. Vägverket skapade en testarena i verklig trafikmiljö med Göteborg som bas. Kent Eric kom in som oberoende projektledare både för PROMETHEUS i Sverige och ARENA Test Site West Sweden.
 
Samverkan mellan myndigheter, industri och forskning kallades senare för Triple Helix. DÅ var det helt nytt. DÅ fick projektledaren en årlig ARENA rambudget från generaldirektören i Vägverket och förtroende att skapa projekt tillsammans med industrin. NU har vi etablerade samverkansprogram och EU med sina ramprogram. NU har vi en världsledande öppen testbana AstaZero med fantastiska resurser och kompetens. NU har vi transparanta beslutssystem som revisorerna granskar. I framtiden måste snabbheten till beslut och genomförande vara i världsklass om vi skall skapa nya exportsuccéer.
 
DÅ gjorde vi försök med adaptiv farthållare i bilen som fick information från vägsidans vägmärken och trafiksignaler. NU har fordonen avancerade förarassistansfunktioner (ADAS) och framväxande självkörning (AD). DÅ diskuterades om fordonen skulle vara enkla och styrning ske från vägsidan eller intelligenta fordon med information från centraler. NU ser vi att det senare vann. En orsak till det är att finansieringen av vägsidan via skatt eller avgifter inte löstes. DÅ gjorde vi försök med UFFI – User Fee For Infrastructure, men det blev aldrig politiskt möjligt att införa. Kapsch Trafficom i Jönköping (DÅ Saab) hade världsledande teknik för avgiftsupptagning och storleken på verksamheten växte snabbt med marknaden i världen men är avtagande NU.
 
DÅ testades sensorsystem med radar och kameror. Saab (Ericsson Microwave) hade en prototypradar på 90-talet med militär teknik, men nådde aldrig i produktion. Volvo Cars lyckades på 2000-talet skifta fokus från passiv till aktiv säkerhet med en rad världsledande lanseringar. Det var möjligt med skicklig ledning, kompetens i regionen, stöd av Ford och samarbete med leverantörer som Aptiv (Delphi). NU finns kompetenta team på fordonsföretagen samt stora utvecklingsteam hos globala leverantörer som Aptiv, Bosch, Qualcomm, Stoneridge och Autoliv. Listan på spännande expertbolag växer, t.ex. Zenseact, Sentient, Nira Dynamics, SmartEye, Qamcom, Kognic. Framtiden ser intressant ut men konkurrensen är knivskarp.