Hjärttransplantation – historia, mystik, urval och prognos: Föredrag av Carl Meurling
Antalet mötesdeltagare var all time high på Lamaroni, ca 45 st! Således fullsatt, varav flera för första gången.
 
 
Efter presidentens inledning informerade Anders Nyqvist kort om Rotarys bakgrund, syfte och inriktning. Yrkesnätverk, driva projekt och göra gott i världen med t ex polioutrotning.
 
Dagens ämne: Hjärttransplantation – mystik, urval och prognos. Föredragshållare Carl Cronstedt Meurling, docent, överläkare mm vid SUS i Lund.
 
Ett mycket intressant föredrag, faktaspäckat med en god portion humor!
Inledningsvis en historisk tillbakablick om synen på hjärtat och dess funktion/roll i vetenskapen och kulturen. Att känna något av hela sitt hjärta är ok, men varför inte av hela sin lever?
En fråga till publiken: när, var och av vem gjordes den första hjärttransplantationen? Många räckte upp handen och hade rätt svar: 1967 i Sydafrika av dr Christiaan Barnard. I Sverige gjordes den första 1984 i Göteborg.
När gjordes de första njur- och levertransplantationerna: ingen aning i publiken; dock tidigare!
 
De första transplanterade patienterna överlevde inte så länge men numera är prognosen väldigt god. Noggranna kontroller av de patienter som kan komma i fråga för en operation och vad som krävs för att överhuvud bli aktuell.
Viktigt att snabbt få tillgång till ett donerat hjärta. Själva operationen tar några timmar. Rekordet i Sverige lär vara ett hjärta från Hamburg till Göteborg på knappt 3 timmar med flyg t o r.
Några grundförutsättningar för en framgångsrik hjärttransplantation:
• hjärtat är så dåligt att det inte finns något annat man kan göra
• hjärtats brister vållar individen avsevärda begränsningar i livskvalitet
• individen i övrigt är frisk och stark nog att ha långsiktig glädje av ingreppet.
Lund och Göteborg har mycket bra statistik på sina operationer med hög överlevandegrad. Stockholm är på väg. Ca 50 transplantationer per år görs i Sverige idag
 
Av patienterna är fler män än kvinnor och majoriteten är i åldersgruppen 51 - 60 år. Av någon anledning fungerar ett donerat hjärta från en kvinna i en man bättre än ett hjärta från en man.