Brottsutveckling och trygghet - kommunpolisens syn: Föredrag av Håkan Persson
President Björn Hansson öppnade möte och hälsade alla hjärtligt välkomna. Speciellt välkommen var kvällens föredragshållare kommunpolis Håkan Persson.
 
CG informerade om att han hållit föredrag om kvinnlig könsstympning och att han nu är väldigt aktiv i distriktets Empowering Girls kommitté. CG informerade också om att Maria Janson besöker klubben den 27 februari. Hon berättar då om sina veckor i Kenya som läkare i Rotary Doctors regi. Vi var med och betalde en del av kostnaderna för hennes resa. Ska bli intressant att få en uppdatering om Rotary Doctors verksamhet från plats i Kenya.
 
Stefan Knutsson informerade om ett möte med Friskis styrelseordförande Per Hammar och Mariana Fleischer. Friskis styrelse kommer att ta ett styrelsebeslut om man vill ta över banansvaret efter att Robban Persson lämnat hinderloppsteamet. Vi hoppas på ett positivt besked. Båda F&S och vi inser hur viktigt hinderloppet är i marknadsföringssyfte.
 
Sedan berättade Lommas kommunpolis om hur utvecklingen är i kommunen. Håkan Persson har bra kontroll över trender i brottsutvecklingen både i kommunen och i grannkommunerna. Lite kort: alla skjutningar i Sverige idag kan härledas till kontroll över narkotikaförsäljningen. ALLTSÅ: alla som köper narkotika göder de kriminella gängen. Var med och ta ansvar och prata med personer som verkar vara i riskzonen. Se till att tystnadskulturen inte får ta överhand.
Annars är de vanligaste brotten i kommunen bedrägerier, bilinbrott/stölder och cykelstölder. Bedrägerier och stölder  ökar alltid i tider som är lite tuffare ekonomiskt.
 
Bra åtgärder för att förebygga/förhindra inbrott är att förse fastigheten med kameraövervakning som är kopplad till mobilen. Om man har rätt system kan man då prata med utövarna och informera om att larmet till polisen har gått.
Man kan också ha en dialog med trygghetsvärdarna för att informera om sådant man tycker är lite misstänkt.
Trygghetsvärdarna når man på mobil.
Trygghetsvärd Norr: 0733-411017 och
Trygghetsvärd Syd: 0733-411018.