Med riskkapital som ägare: Föredrag av Elisabeth Mattisson
Dagens möte öppnades av vår vicepresident Stellan Larsson. Stellan hälsade alla välkomna, speciellt välkommen var mötets föredragshållare Elisabeth Mattisson.
 
Gunnar Larsson informerade om att vi varit på ett mycket trevligt möte med vår vänklubb Kongens Lyngby på Bakken i Danmark.
Gunnar informerade också om att RFE (Rotary Friendship Exchange) är på G igen med nya resor till spännande platser och besök från Rotarianer från samma ställe.
 
Torbjörn Jonsson, medlem i Burlöv Karstorp RK, har arrangerat Rotarygolfen i mer än 30 år. I år vann Alexander Mekkelholt, VD på Kipro tryckeri. Stort tack till Torbjörn och ett stort grattis till Alex.
 
Stefan informerade om att Lomma hinderlopp i år går av stapeln den 9/9. Det är redan cirka 250 anmälda så vi hoppas slå rekord i år också. Som vanligt behöver vi trevliga funktionärer längs banan. Sådana har vi gott om i vår klubb så anmäl er på de kommande mötena eller med ett mail till Anders Nyquist.
 
Stellan Nordahl har fyllt 50 år. Stort TADAM och GRATTIS från klubben. Stellan valde efter en kort tankepaus att skänka 1.000 kr till Ukraina.
 
Marie Nilsson deltog i det sista Wednesday Night Live under Ulf Bingsgårds ledning (och kanske det sista för alltid?). Marie fick då ta emot utmärkelser som vår klubb i Kiev skickat till oss. Dessa överlämnades till Stellan som ett bevis på att vi gjort skillnad i Ukraina.
 
Den 26’e juni är det presidentskifte och då delar vi också ut årets stipendium till en ungdom som gjort mycket gott för andra ungdomar. Claes Mårtensson och Samhällskommittén har haft svårt att välja bland många bra kandidater, men har till sist utsett en värdig stipendiat.
 
Astrid Wennberg Dicander har av styrelsen valts in som ny medlem. Vi hälsar henne hjärtligt välkommen i vår gemenskap.
 
På styrelsemötet beslutades också att överskottet från vinlotteriet fördelas enligt följande: Läkarbanken får 3.000 kr, vår klubb i Ukraina får 5.000 kr + 1.600 kr från Lamaroni, dessutom kommer resterande lotteriöverskott att gå till Ukraina. Tidigare i år har vi skänkt 75.000 kr till Ukraina.
 
Föreläsarpengen kommer uppgår till 3.800 kr som går till PolioPlus. Omräknat innebär det att 2.280 barn har blivit fullvaccinerade (3 doser) mot Polio om jag har räknat rätt.
 
Tro det om ni vill men Stellan Larsson vann dagens vinlotteri.
 
Valberedningen har utsett Björn Hansson till ny sekreterare för nästkommande rotaryår. Björn godkändes av mötesdeltagarna.
 
Sedan tog Elisabeth Mattisson vid och berättade om sina erfarenheter från att arbeta på/med företag som köpts upp av riskkapitalbolag. En spännande berättelse och vill ni höra mer om detta så kan ni ta kontakt med Elisabeth då hon är Rotarian och medlem i Malmö Lorensborg RK. En kort glimt av vad riskkapitalbolagen fokuserar på under innehavstiden: - Kassaflöde, likviditetsplanering och prognoser – Värdeökning, förbättringsprogram och tilläggsförvärv – Delägarprogram, sätta alla i samma båt – Förbereda exit, klä bruden, visa resan men också att det finns mer förbättringspotential, exitförvärv och bestämma om börsintroduktion, ny finansiell ägare eller operationell ägare.
 
Nästa vecka blir det energirådgivning. Med tips om hur vi kan minska vår energianvändning i huset.