Pension - förvaltning för idag och för framtiden: Föredrag av Andreas Ling och Marcus Westman, Skandia
 
 
Vi lyssnade till Andreas Ling och Marcus Westman från Skandia. Andreas jobbar med företag i huvudsak och Marcus jobbar med privatpersoner. 

De gick igenom den ekonomiska situationen i världen och makroekonomin samt hur det fungerar. Värt att notera var hur mycket vår dåliga kronkurs påverkat de senaste åren. 
 
Man pratade också om pensioner och hur man ska tänka, bland annat om vikten av efterlevandeskydd i pensionen. 
 
Man avslutade med lite diskussion om gåvoförsäkring, ett sätt att hantera eventuella framtida gåvo- och arvsskatter.