Picknick i Alnarpsparken med efterföljande föredrag av Lars Hultman från Alnarp Cleanwater
 
På juli månads första dag startade vi Rotaryåret 2024-2025 traditionsenligt i Alnarpsparken
med trevliga vädergudar som bjöd på behagligt sommarkvällsväder.
Många gäster, totalt var vi 30 personer, och vår nya klubbpresident Lasse Bröms hälsade alla välkomna.
 
 
Efter förplägnad var det dags att gå en liten promenad till Alnarp Cleanwater Technology AB som var målet för vår föreläsning. Vägen dit bjöd på en liten uppvisning av delar i parken som inte många besökt tidigare.
 
Väl framme mottogs vi av Lars Hultman, VD för Alnarps Cleantwater sen 2,5 år tillbaka.
 
Först en inledning om den globala vattensituationen som visar att varje år dör 1,5 miljoner människor på grund av förorenat vatten och 2,5 miljarder lever med väldigt enkla sanitära förhållanden.
 
Alnarp Cleanwater startade i Alnarp 2008 och ägs idag av Perlavita som är en del av
Axelson Johnson koncernen. Alexandra Mörner (dotter) är ordförande i styrelsen för Alnarp Cleanwater.
 
Huvudprodukten är ett Bioreningsverk som använder enbart naturliga processer med mikroorganismer och vattenväxter för att rena avloppsvatten.
Idag närmar man sig 3000 installationer på fastigheter med enskilt avlopp.
 
I många fall blir reningsverket en del av en trädgård eftersom växtligheter utgör en fin blickpunkt och drar till sig båda salamandrar, fåglar och insekter och bidrar därmed till den biologiska mångfalden.
 
Idag erbjuder man också system för regnåtervinning genom vattentankar som grävs ner och lagrar regnvatten som sen kan användas för bevattning, fasad- och fönstertvätt, tvättmaskin och t o m toalettspolning.
 
Den senaste nyheter är ett paket ”Surrande sommarängar” slow gardening i form av en svensk äng i din trädgård. Ett startpaket med örtpluggar som planteras i maj ger blommande örter redan samma år.
 
Ett mycket intressant föredrag och diskussionerna fortsatte hela vägen ut.
 
Vi önskar alla en skön sommar. För dig som vill så ses vi på sommarmötena
på Örestads Gofklubb tisdagar med start den 2 juli