Valfrihetsreformen - ett misslyckande? Föredrag av Robert Wenglén
Vår president Rikard hälsade föredragshållare, övriga gäster och medlemmar mycket välkomna. Inklusive sju gäster var i 33 deltagare.
 
Presidenten påminde om mejlen som gått ut som medlemsutskick som gällde Rotary doctors och Ryder cup (årlig golftävling med Burlöv-Karstorpsklubben).
 
Vid förra veckans EGO-föredrag fick Rune på slutet fel på sin utrustning. Rune fick nu tillfälle att avsluta sitt föredrag. Tack än en gång Rune för ett intressant föredrag. 
 
Presidenten lämnade sedan över ordet till dagens föredragshållare Robert Wenglén.
 
Ekonomie doktor och ordförande i Lommas kommunalstyrelse  Robert Wenglén ger sina synpunkter om den fria marknadens fördelar och nackdelar i kommunala verksamheter. I Lomma kommun tar man nu tillbaka äldreomsorgen och driver den i kommunal regi. Robert berättar i sitt föredrag bland annat om skälen till detta beslut och varför det inte finns fler friskolor i kommunen.
 
Lyssna på föredraget via  >>>>LÄNKEN<<<<