Studiebesök på Sysav: Vår föredragshållare och guide var miljöpedagog Rustan Nilsson
Sysav har numera mycket strikta regler för studiebesök på anläggningen. Bussen, som skulle ta oss runt inom anläggningen, utgick från Bjärred med stopp i Lomma. Sannolikt ett miljömässigt bättre sätt resa än om vi kört med privata bilar. 
 
Besöket startade med en mycket intressant och pedagogisk genomgång av avfallshierarkin och Sysavs verksamhet. Vi fick många tankeställare och reflektioner om hur vi kunde bidra till att minska avfallsmängden. Likaså kan vi med ganska enkla medel förbättra möjligheterna att återvinna. Via denna <<<LÄNK>>>  får man en översikt över avfallshanteringens olika steg. Återvinningsprocessen är nu så effektiv att endast 1 procent av avfallet deponeras.
 
Efter föredraget begav vi oss iväg på en guidade tur inom området. Under guidningen fick vi bland annat se Spillepengs avfallsanläggning med storskalig kompostering och slaggsorteringsanläggning. Rundresan avslutades i den gigantiska hallen där den nya och världsunika textilsorteringsanläggning Siptex finns. Sysav har en sorteringsanläggning som kan sortera all slags textil i stor skala. Med hjälp av infrarött ljus kan textil, som tas emot, sorteras på fibertyp och färg för att sedan gå vidare till högkvalitativ återvinning. På återvinningsstationerna  Bunkeflo, Norra hamnen i Malmö och Gastelyckan i Lund kan man lämna textiler som Sysav sedan hanterar och återvinner.
 
Rustan avslutade med att berätta om deras podd "Avfallet - en riktig sopig podd". Här länken till <<<AVFALLSPODDEN>>>