Solceller - Framtidens energi: Föredrag av Arvid Nyman
Arvid Nyman startade sitt solcellsbolag Grön Sol AB 2017. Efter en expansiv tillväxt såldes bolaget förra året till Eon. Sedan dess har han som konsult fördjupat sig i branschen och stöttat andra bolag i sin expansion inom området.
 
Solceller är en självklar och tvungen del av vår energiomställning. Branschen är enormt expansiv och numera är det direkt lönsamt för såväl privatpersoner som företag att installera solceller. Idag står solceller för 1% av den svenska elproduktionen men 2030 ska den stå för 10% av elproduktionen! Spotpriset på el är nu 350 öre med solceller är det närmare 0 öre!
 
I föredraget fick vi en vi en beskrivning av den potential som finns för att producera el via solceller. I jämförelse med andra energiformer är solenergi den överlägset största. Arvid gick också in på tekniken bakom solceller och visade på exempel på olika installationer. I Sverige på små till större installation och utomlands kraftstationer som helt och hållet baserades på solceller. Exempel som lyftes fram visade på en återbetalningstid på 9 år och en årlig avkastning på investeringen på 12 %. Naturligtvis har den elprisutveckling, som skett den senaste tiden, också ökat intresset och förutsättningarna för lönsamma solcellsanläggningar.
Se Arvids bilder via denna <<<LÄNK>>>
Om du ville komma i kontakt med Arvid och fördjupa dig i förutsättningarna för solcellsanläggningar så når du honom via e-post arvid.nyman@gronsol.se