Barnen i förskolan
 
Många klubbar i Sverige har samlat ihop medel för att hjälpa barn i Ukraina och stödjer förskoleverksamheten bland annat i Ichnya kommun som ligger i norra delen av Ukraina. 
Den ryska aggressionen mot Ukraina har orsakat betydande skada på Ichnya och dess innevånare. Under februari till april 2022 ockuperade ryska trupper Ichnya och blev den kommun i Prylutsky distriktet (Chernihiv regionen) som blev mest drabbad av Rysslands invasion.
 
Byggnader/bostäder i 7 byar blev skadade. Totalt blev 231 bostadshus och 6 hyreshus förstörda i varierande grad.
Under de tre senaste åren, först pandemin och senare Rysslands fullskaleinvasion, gjorde att förskoleverksamheten blev allvarligt påverkad. Efter att Ryssarna blivit tvungna att dra sig tillbaka har Ichnya tagit emot över 2000 internflyktingar. Förskoleverksamheten har fått klara sig huvudsakligen på den lokala budgeten i kommunen. Medel för investeringar för reparation och renovering av förskolorna finns inte.
 
Lomma-Bjärred Rotaryklubb sökte och fick bidrag av U-fonden[1] på 27 000 kr och tillsammans donerade vi 54 000 kr till Ukraina. Bidraget skickades den 25 maj till RC Kyiv Capital och kommer att användas till reparation/renovering av Dzvinocchok Kindergarten (”Little Bell” förskola).
 
Se bilder från förskolan via länken BILDER
 
Detta är inte första gången klubben har lämnat bidrag till Ukraina. Det senaste bidraget är en fortsättning på det klubben tidigare har gett. Bidragspengarna kommer från klubben, klubbens enskilda medlemmar och från Lomma Hinderlopp. Det första bidraget skickade vi i maj 2022 och därefter har klubben gett bidrag årligen, totalt 131 454 kr.
 
[1] U-Fonden: Svenska Rotarianers fond för internationellt utvecklingsarbete. Fonden har verkat i mer än 50 år och har under dessa år bidragit till svenska rotaryklubbars utbildningsprojekt i utvecklingsländer med närmare 25 miljoner kronor.