Medlemsmöte kring kring budget med årsavgift och EGO-föredrag av Rune Wikman
Vår president hälsade mycket välkomna. Ett speciellt välkommen till Rune Wikman som efter medlemsmötet skulle hålla sitt EGO-föredrag.
 
Rikard inledde med att återge några inslag från distriktskonferensen. En mycket bra och lyckad distriktskonferens som vår medlem och distriktsguvernör ska ha en stor eloge för.
Vid konferensen delades ut PHF:er där två klubbmedlemmar, Juris Neret och Stellan Larsson, fick vardera en.
Under distriktskonferensen presenterades också en distriktsinsamling. Bakgrunden är att vi som klubbar och medlemmar "sparat" mycket pengar genom att vi haft våra medlemsmöten digitalt. En del av dessa "sparade" pengar kan genom distriktsinsamlingen komma till nytta i fyra olika projekt knutna till Rotarys verksamhet.
 
Klubbens styrelse har beslutat att delta i distriktsinsamlingen genom att skänka 10.000 från klubbkassan. Man uppmanar också att varje medlem individuellt skänker 250 kronor via klubben till distriktsinsamlingen. Mer information om detta kommer som speciellt utskick till klubbens medlemmar.
 
Inför mötet har presidenten skickat ut förslag till budget för nästa verksamhetsår samt förslag till medlemsavgift. Medlemsavgiften blir oförändrad 1950 kronor per medlem. Nytt är att medlemsavgiften kan betalas i två poster. Den första på 1000 kronor och den andra på 950 kronor. Mötesdeltagarna beslutade i enlighet med de utskickade förslaget på budget och medlemsavgift.
 
Dagens föredragshållare Rune Wikman tog sedan över höll ett mycket intressant föredrag om sin uppväxt i Jakobstad i Finland och därefter sin fortsatta resa genom livet där han med familj nu har hamnat i Bjärred.