Lomma hinderlopp 2021 - En succé med rekordmånga deltagare
Kolla länkar i slutet av referatet
I lördags, den 18 september, arrangerades Lomma hinderlopp för tredje gången. Förberedelserna hade pågått ända sedan 2020 eftersom vi fick ställa in  2020-loppet på grund av pandemin. Våra förberedelser var inte varit förgäves utan årets hinderlopp utvecklades till en härlig succé.
 
Vi nådde taket 500 deltagare som med mycket glatt humör tog sig runt den ca 3 km långa hinderbanan. Gamla såväl som unga kom i mål med glada miner och möttes av funktionärer som delade ut medalj och buff.
 
Vi hade flera sponsorer som stöttade loppet både ekonomiskt och genom skänkta priser. Priserna lottades ut bland deltagarna. I mål väntade också kosttillskott med dryck - också skänkta av sponsorer.
 
På hamnplan fanns också flera föreningar.
 
Ett stort tack  till Viktoria som hållit samman hela arrangemanget. Ett stort tack också till vår samarbetspartner Friskis och Svettis som byggt banan, höll igång inför loppet och utan vars hjälp vi inte kunnat genomföra loppet.
 
Stort tack också till alla funktionärer som engagerat deltagit i förberedelserna och sedan, tillsammans med fler funktionärer, i själva genomförandet.
 
Slutligen också ett stort tack till våra sponsorer som mycket starkt bidragit och gjort det möjligt att utveckla hinderloppet till en succé.
 
Länk till Sydsvenskan artikel om <<<Sydsvenskan>>>. Länk till Jörgens foton från loppet <<<Foton>>>>
Länk till bildspel sammansatt av Juris <<<BILDSPEL>>>