CA-fastigheter - dåtid, nutid och framtid.: Föredrag av Remus Cismas, regionchef för CA-fastigheter
CA-fastigheter ingår i koncernen Claesson & Anderzén AB och verkar idag främst inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och handel med fastigheter.
Av beståndet utgörs 42% av bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler, såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor..
I Lomma har man funnits länge och har bl a mark i områden som Brohus, Strandfuret, Trädgårdsstaden, Kustdammarna och Kyrkfuret.
Delar av dessa områden är redan färdigställda men nu går man in i en ny fas med flera nya spännande projekt.
 
Remus höll ett mycket bra föredrag och berättade på ett mycket trevligt och intresseväckande sätt om företagets historia från bildande fram till markköpet i Lomma. Han kom naturligtvis in på företagets hittillsvarande byggande i Lomma och kommande projekt. Mest bostäder (Trädgårdsstaden och Strandfuret mm) förstås, men också planprogrammets förslag på ett hotell med restaurang, spa och konferensmöjligheter.
 
Mötet var mycket välbesökt, 24 medlemmar + 9 gäster + föredragshållaren. Föredraget var naturligtvis dragplåstret men det känns också lite som att en del, som inte deltagit i det digitala, börjar hitta tillbaka. Det var ju också några utmärkelser som delades ut. Juris fick en PHF (tror det var med 4 safirer) och så hyllade vi Claes Mårtensson som fyllt 70. Claes vill att pengarna ska gå till Rotary Doctors. Vi hade 29+2 anmälda. En av gästerna kom inte, så det var 4 som inte hade anmält sig. Vi blev lite oroliga när det började dyka upp en del oanmälda och vi hade bara angett 29 ätande. Kocken hade dock varit förutseende och lagat 40 portioner mat, så det räckte. Maten var mycket god.