Bluetooth – från idé till världsstandard: Föredrag av Sven Mattisson

Vår president Rikard hälsade medlemmar, gäster och föredragshållare välkomna till mötet. Vi var 30 deltagare inklusive gäster.
 
Presidenten påminde om att klubben fyller 30 år nästa måndag den 31 maj. Födelsedagsfesten är på grund av pandemin uppskjuten till hösten. Ett minifirande blir det dock, under helgen eller senast måndag, genom att vi medlemmar får besök av en styrelserepresentant som överlämnar en smakfull gåva.
 
För några veckor sedan genomfördes en medlemsenkät om kommande veckomöten. Resultatet är nu sammanställt och kommer som ett medlemsutskick. Frågan har diskuterats på senaste styrelsemöte och kommer att tas upp igen på nästa styrelsemöte den 10 juni. Styrelsen välkomnar synpunkter gärna via mejl.
 
Den 18 september är bestämt som datum för årets Lomma Hinderlopp. Vi förväntar oss ett stort deltagande efter alla inställda tävlingar under pandemin. Vi behöver många huvud, händer och fötter för att genomföra evenemanget så anmäl dig gärna som deltagare och/eller funktionär till Viktoria som håller i projektet.
 
Föredrag: Bluetooth – från idé till världsstandard
Föredragshållare: Sven Mattisson
 
Läs mer om Sven Mattisson via denna >>>>>LÄNK<<<<<<
 
Bluetooth, MC-Link eller Penny link som det kallades först, var tänkt
som en trådlös länk mellan en mobiltelefon och dess tillbehör. Idag
är Bluetooth en världsstandard med en beräknad volym på över 5
miljarder enheter bara under 2022.

I sitt föredrag beskriver Sven hur Bluetooth utvecklades på Ericsson i
Lund, från koncept till dagens applikationer. Hur kunde man få ner
kostnad och strömförbrukning, vilken marknadsstrategi användes och
varför lyckades man? Vad händer med Bluetooth idag? Version 5.0 av
standarden inkluderar bla. mesh-teknik och riktningsmätning, hur
fungerar det och vad kan det användas till?
 
För att ta del av videoinspelningen av föredraget klick på <<<<<<<LÄNKEN>>>>>>