AI, Artificiell intelligens, framtiden är här: Föredrag av Marcus Liwicki
Vår president Rikard hälsade medlemmar, gäster och föredragshållare välkomna till mötet. Vid föredraget deltog 35 personer, därav sju gäster.
 
Presidenten uppmärksammade oss på att det var internationella kvinnodagen.
 
C-G Olofsson gav några axplock från sin vecka med möten i Rotary kring Foundation och Rotary doctors.
 
Vår guvernör berättade om sin vecka med bland annat ledarskapsseminarium och Ryla. Han meddelade också att Lund City-klubben kommer att läggas ner.
 
Marie Nilsson hade varit på möte i Rotary näringsliv och uppmanade oss andra att delta.
 
Rune Wikman, med påbrå från Finland, ville, med anledning av internationella kvinnodagen, lyfta fram Finlands regering som ett föredöme med kvinnlig statsminister och många kvinnor i regeringen.
 
Föredrag: AI, artificiell intelligens, framtiden är här (Se länk till videoinspelning och OH nedan)
Föredragshållare: Marcus Liwicki
  • Vid dagens föredrag fick vi en inblick i AI - artificiell intelligens. Vår föredragshållare Marcus Liwicki gav en översikt i ämnet och exempel på användning nu och i framtiden. I Luleå finns en mycket framstående forskning och undervisning som vi fick se exempel på.
  • Marcus är ämnesföreträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Hans forskningsintressen inkluderar datavetenskap, maskininlärning, mönsterigenkänning, artificiell intelligens (AI), tillämpad AI, mänsklig datorinteraktion, digital humaniora, kunskapshantering, närvarande intuitiva inmatningsenheter, dokumentanalys och grafmatchning. År 2015, vid 32 års ålder, fick han ICDAR:s pris för unga forskare, en utmärkelse som vartannat år tilldelas forskare under 40 år som påvisat enastående prestationer inom mönsterigenkänning.
Ta del av Marcus OH-presentation >>>>>>>>>
För att ta del av videoinspelningen klicka på VIDEO