Lomma hinderlopp 2022 - en succé för deltagare, sponsorer och funktionärer
 
Klockan 10:00 den 17 september gick startskottet för Lomma hinderlopp 2022
 
Ca 600 entusiastiska deltagare, sponsorpersoner och supporterande funktionärer i fint väder gjorde årets hinderlopp till en succé.
 
Lomma-Bjärred Rotary Club i samarbete med Friskis, Lomma, såg då till att alla, kommunbor såväl som utombys, fick möjlighet att med mer eller mindre allvar förflytta sig ca 3 km mellan piren i Lomma hamn via fyrkantsdammen tillbaks till piren – med lite hinder på vägen.
 
Såväl pensionärer som unga, yngsta deltagare var tre år, trivdes och fick vederbörlig uppmärksamhet under och efter loppet.
 
Se Juris eminenta bildspel från loppet via länken BILDSPEL_LOPPET
 
 
Vi glada funktionärer, som hjälptes åt att förverkliga hinderloppet, syns på bilden efter väl förrättat värv.
 
Se Juris eminenta bildspel från funktionärsinsatserna via länken BILDSPEL_FUNKTIONÄRER.
 
Genom våra sponsorer kommer loppet att generera ett överskott. Överskottet från loppet kommer oavkortat att gå till att göra livet lite lättare och roligare för de i Lomma kommun som behöver det mest. Till exempel kan det vara till åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, äldre som behöver miljöombyte eller ungdomsaktiviteter.